ساخت کوره قوس الکتریکی خانگی

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
decoder

عضویت : چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۱۶:۱۹


پست: 51

سپاس: 4

جنسیت:

تماس:

ساخت کوره قوس الکتریکی خانگی

پست توسط decoder »

?is it possible

ساخت کوره قوس الکتریکی خانگی؟

برای مصارف خانگی smile055

ولی جدی اگر میشه راهنمایی کنین. ممنون smile072
💙🖤The Night Tune🖤💙

تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2663

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: ساخت کوره قوس الکتریکی خانگی

پست توسط rohamavation »

کوره القایی بر مبنای چهار اصل استوار است: القای الکترومغناطیسی، اثر پوست، انتقال حرارت و اثر مجاورت.
کوره القایی بدون هسته به دلیل پرکاربرد بودن در اغلب صنایع فلزی به عنوان معروف‌ترین انواع کوره القایی به حساب می آید. کوره القایی بدون هسته یک واحد ساده شامل یک کویل پیچیده شده به دور یک بوته دیرگداز است که درون این بوته شارژ مذاب قرار می گیرد. تصویر
وقتی که کویل ها توسط یک جریان برق متناوب تحریک میشوند یک میدان مغناطیسی محوری متناوب ایجاد می کنند. تغییرات میدان مغناطیسی میدان الکتریکی تولید کرده و در نتیجه آن یک جریان ادی (Eddy current) متمرکز شده بر روی محور اصلی ایجاد می شود. به عمق ای که دانسیته القا شده تا (e^-1) دانسیته سطح افت می کند، عمق پوست می گویند و به این اثر، اثر پوست (skin effect) گفته می شود.
جریان های ادی معمولا به دلیل اثر پوست در سطح خارجی شارژ متمرکز می شوند که توسط تلفات عمومی اهمیک تولید حرارت می کنند. مقداری از این حرارت به محیط اطراف هدر می رود و باقی مانده آن توسط هدایت حرارتی به داخل شارژ نفوذ می کند.
اثر پوست روی کویل هم تاثیر می گذارد! علاوه بر این توزیع چگالی جریان سطحی بر روی کویل یونیفرم نیست. بیشترین چگالی جریان در نزدیکی قسمتی از کویل وجود دارد که به شارژ نزدیکتر است. به این پدیده اثر مجاورت (proximity effect) گفته می شود.
اثر مجاورتی (انگلیسی: Proximity effect ) در رساناهای حامل جریان متناوب، اگر مثل سیم‌پیچ‌ها و کابل‌ها در مجاورت هم قرارگیرند همانند ترانسفورماتور در یکدیگر ولتاژ القا می‌کنند که به این حالت اثر مجاورتی گفته می‌شود. اثر مجاورتی باعث افزایش مقاومت سیم‌ها می‌شود و با افزایش فرکانس قدرت بیشتری به خود می‌گیرد.
بنابراین کوره القایی بر مبنای چهار اصل استوار است: القای الکترومغناطیسی، اثر پوست، انتقال حرارت و اثر مجاورت.
مراحل ساخت کوره القایی خانگیتصویر
مدار الکتریکی کوره القایی خانگی مشابه با اکثر کاربردهای گرمادهی القایی است و متناسب با آن عمل می کند. بهتر است برای طراحی مدار یک کوره القایی بدون هسته موارد زیر از قبل تعیین گردند:
طراحی بوته که شامل تعیین نسبت ارتفاع به قطر، قطر کویل ها نسبت به قطر شارژ و ضخامت بوته است.
انتخاب فرکانس: بستگی مستقیمی به مشخصات فیزیکی نمونه و ابعاد آن دارد که مشخص کننده فرکانس و توان فرایند تولید حرارت خواهد بود.
تعیین توان مورد نیاز: منبع تغذیه متناسب با فرکانس و توان لازم برای فرآیند ذوب مورد نظر انتخاب می گردد. این توان شامل توان لازم برای ذوب شارژ و اتلاف حرارتی این فرآیند ذوب است.
طراحی کویل های القایی: که شامل انتخاب تعداد لوله های مسی با سطح مقطع متناسب با فرایند ذوب مورد نظر است.
طراحی سیستم سرمایش لازم
یکی از مهمترین گام ها برای ساخت کوره القایی تخمین صحیح میزان توان لازم برای یک کاربرد مشخص است. برای مثال شما اگر از کوره القایی برای ذوب کردن فلزات می‌خواهید استفاده کنید به توانی متفاوت از زمانی نیاز دارید که از کوره القایی برای عملیات حرارتی یک ورقه فولادی استفاده می کنید. مهمترین پارامتری که در این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد ظرفیت حرارتی ماده مورد نظر است.
ظرفیت حرارتی (c) عبارت است از میزان گرمای لازم برای یک ماده با جنس مشخص تا دمای آن به درجه حرارت مورد نظر برسد.
می توان از ظرفیت حرارتی در فرمول و توان لازم (Pw) را برای رسیدن درجه حرارت ماده مورد نظر به دمای نهایی (Tf) محاسبه کرد:
که در آن m جرم ماده حرارت داده شده به کیلوگرم، c میانگین ظرفیت حرارتی ماده بر حسب ژول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد، Tin و Tf به ترتیب مقادیر میانگین دمای اولیه و دمای نهایی مورد نظر و t زمان مورد نظر برای گرم کردن است.$Δ
T
=
T
f

T
$و $Q
=
m

c

Δ
T$و$p_w*t=m

c

Δ
T$
برای مثال برای حرارت دهی یک لوله مسی ( به قطر 0.1 متر و طول 0.3 متر) دمای اتاق ( ۲۰ درجه سانتیگراد) تا دمای ۶۲۰ درجه سانتی گراد در مدت زمان ۱۲۰ ثانیه، توان لازم برای حرارت دهی این لوله مسی محاسبه گردد. در این مثال جرم لوله مسی
که در آن γ چگالی لوله مسی، D قطر لوله مسی و l طول آن است. ظرفیت حرارتی مس می‌تواند میانگین ظرفیت حرارتی آن بین دماهای ۲۰ تا ۶۲۰ درجه سانتیگراد لحاظ گردد.
تصویر

نمایه کاربر
decoder

عضویت : چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۱۶:۱۹


پست: 51

سپاس: 4

جنسیت:

تماس:

Re: ساخت کوره قوس الکتریکی خانگی

پست توسط decoder »

rohamavation نوشته شده:
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - ۰۸:۴۵
کوره القایی بر مبنای چهار اصل استوار است: القای الکترومغناطیسی، اثر پوست، انتقال حرارت و اثر مجاورت.
کوره القایی بدون هسته به دلیل پرکاربرد بودن در اغلب صنایع فلزی به عنوان معروف‌ترین انواع کوره القایی به حساب می آید. کوره القایی بدون هسته یک واحد ساده شامل یک کویل پیچیده شده به دور یک بوته دیرگداز است که درون این بوته شارژ مذاب قرار می گیرد. تصویر
وقتی که کویل ها توسط یک جریان برق متناوب تحریک میشوند یک میدان مغناطیسی محوری متناوب ایجاد می کنند. تغییرات میدان مغناطیسی میدان الکتریکی تولید کرده و در نتیجه آن یک جریان ادی (Eddy current) متمرکز شده بر روی محور اصلی ایجاد می شود. به عمق ای که دانسیته القا شده تا (e^-1) دانسیته سطح افت می کند، عمق پوست می گویند و به این اثر، اثر پوست (skin effect) گفته می شود.
جریان های ادی معمولا به دلیل اثر پوست در سطح خارجی شارژ متمرکز می شوند که توسط تلفات عمومی اهمیک تولید حرارت می کنند. مقداری از این حرارت به محیط اطراف هدر می رود و باقی مانده آن توسط هدایت حرارتی به داخل شارژ نفوذ می کند.
اثر پوست روی کویل هم تاثیر می گذارد! علاوه بر این توزیع چگالی جریان سطحی بر روی کویل یونیفرم نیست. بیشترین چگالی جریان در نزدیکی قسمتی از کویل وجود دارد که به شارژ نزدیکتر است. به این پدیده اثر مجاورت (proximity effect) گفته می شود.
اثر مجاورتی (انگلیسی: Proximity effect ) در رساناهای حامل جریان متناوب، اگر مثل سیم‌پیچ‌ها و کابل‌ها در مجاورت هم قرارگیرند همانند ترانسفورماتور در یکدیگر ولتاژ القا می‌کنند که به این حالت اثر مجاورتی گفته می‌شود. اثر مجاورتی باعث افزایش مقاومت سیم‌ها می‌شود و با افزایش فرکانس قدرت بیشتری به خود می‌گیرد.
بنابراین کوره القایی بر مبنای چهار اصل استوار است: القای الکترومغناطیسی، اثر پوست، انتقال حرارت و اثر مجاورت.
مراحل ساخت کوره القایی خانگیتصویر
مدار الکتریکی کوره القایی خانگی مشابه با اکثر کاربردهای گرمادهی القایی است و متناسب با آن عمل می کند. بهتر است برای طراحی مدار یک کوره القایی بدون هسته موارد زیر از قبل تعیین گردند:
طراحی بوته که شامل تعیین نسبت ارتفاع به قطر، قطر کویل ها نسبت به قطر شارژ و ضخامت بوته است.
انتخاب فرکانس: بستگی مستقیمی به مشخصات فیزیکی نمونه و ابعاد آن دارد که مشخص کننده فرکانس و توان فرایند تولید حرارت خواهد بود.
تعیین توان مورد نیاز: منبع تغذیه متناسب با فرکانس و توان لازم برای فرآیند ذوب مورد نظر انتخاب می گردد. این توان شامل توان لازم برای ذوب شارژ و اتلاف حرارتی این فرآیند ذوب است.
طراحی کویل های القایی: که شامل انتخاب تعداد لوله های مسی با سطح مقطع متناسب با فرایند ذوب مورد نظر است.
طراحی سیستم سرمایش لازم
یکی از مهمترین گام ها برای ساخت کوره القایی تخمین صحیح میزان توان لازم برای یک کاربرد مشخص است. برای مثال شما اگر از کوره القایی برای ذوب کردن فلزات می‌خواهید استفاده کنید به توانی متفاوت از زمانی نیاز دارید که از کوره القایی برای عملیات حرارتی یک ورقه فولادی استفاده می کنید. مهمترین پارامتری که در این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد ظرفیت حرارتی ماده مورد نظر است.
ظرفیت حرارتی (c) عبارت است از میزان گرمای لازم برای یک ماده با جنس مشخص تا دمای آن به درجه حرارت مورد نظر برسد.
می توان از ظرفیت حرارتی در فرمول و توان لازم (Pw) را برای رسیدن درجه حرارت ماده مورد نظر به دمای نهایی (Tf) محاسبه کرد:
که در آن m جرم ماده حرارت داده شده به کیلوگرم، c میانگین ظرفیت حرارتی ماده بر حسب ژول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد، Tin و Tf به ترتیب مقادیر میانگین دمای اولیه و دمای نهایی مورد نظر و t زمان مورد نظر برای گرم کردن است.$Δ
T
=
T
f

T
$و $Q
=
m

c

Δ
T$و$p_w*t=m

c

Δ
T$
برای مثال برای حرارت دهی یک لوله مسی ( به قطر 0.1 متر و طول 0.3 متر) دمای اتاق ( ۲۰ درجه سانتیگراد) تا دمای ۶۲۰ درجه سانتی گراد در مدت زمان ۱۲۰ ثانیه، توان لازم برای حرارت دهی این لوله مسی محاسبه گردد. در این مثال جرم لوله مسی
که در آن γ چگالی لوله مسی، D قطر لوله مسی و l طول آن است. ظرفیت حرارتی مس می‌تواند میانگین ظرفیت حرارتی آن بین دماهای ۲۰ تا ۶۲۰ درجه سانتیگراد لحاظ گردد.
سلام ممنون smile072
اتفاقا فک کنم مهار و کنترل کوره القایی راحتر از قوس الکتریکی باشه ولی در هر حال من ویدیوی زیر رو هم تو یوتیوب پیدا کردم کارش باحال بود دوست داشتین ببینین smile261

https://www.google.com/url?sa=t&source= ... IATPHqEFM
💙🖤The Night Tune🖤💙

تصویر

ارسال پست