استخراج سرعت زاویه ای ظاهری یک ستاره

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2663

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

استخراج سرعت زاویه ای ظاهری یک ستاره

پست توسط rohamavation »

مقدار تغییر زاویه ای مکان ستاره را حرکت ویژه می نامند . حرکت ویژه بر حسب ثانیه ی قوسی اندازه گیری می شود و مقدار آن معمولا بسیار کمتر از یک ثانیه ی قوسی در سال است.مولفه ای که به کمک اثر دوپلر اندازه گیری می شود آن مولفه از حرکت است که در راستای خط دید ما قرار دارد و سرعت شعاعی ستاره نامیده می شود . از روی طیف ستارگان به دقت می توان سرعت شعاعی را محاسبه کرداگر بتوان هم حرکت ویژه و هم سرعت شعاعی یک ستاره را اندازه گرفت آنگاه با ترکیب آنها می توان حرکت کل و راستای ستاره را تعیین کرد. با این کار حرکت فضایی ستاره بدست می آیدحرکت مناسب حرکت زاویه ای ظاهری یک ستاره در سراسر آسمان نسبت به ستاره های دورتر است. حرکت مناسب معمولی ~0.1 قوس در سال هستچرخش ستاره ای حرکت زاویه ای یک ستاره حول محور خود است. سرعت چرخش را می توان از طیف ستاره یا با زمان بندی حرکات ویژگی های فعال روی سطح اندازه گیری کرد.مگر اینکه ستاره ای از جهت قطبش رصد شود، بخش هایی از سطح مقداری حرکت به سمت یا دور از ناظر دارند. جزء حرکتی که در جهت ناظر است، سرعت شعاعی نامیده می شود. برای بخشی از سطح با مولفه سرعت شعاعی به سمت ناظر، تابش به دلیل جابجایی داپلر به فرکانس بالاتری منتقل می‌شود. به همین ترتیب ناحیه ای که جزء آن از ناظر دور می شود به فرکانس پایین تری منتقل می شود. هنگامی که خطوط جذب یک ستاره مشاهده می شود، این جابجایی در هر انتهای طیف باعث گسترش خط می شود با این حال، این گسترش باید به دقت از سایر اثراتی که می تواند عرض خط را افزایش دهد جدا شود.
سرعت زاویه‌ای ستارگان در آسمان ثابت است، اما سرعت زاویه‌ای ظاهری ثابت نیست، زیرا ستاره در استوای سماوی سریع‌تر و در نزدیکی قطب آسمان کندتر حرکت می‌کند. سرعت زاویه ای ظاهری، با cos(δ) اصلاح شده، که در آن δ انحراف است. معادله کامل:
$\frac{0.25^{\circ}}{min}\cos(\delta)$
حل سرعت در استوای سماوی همان معادله را به دست می دهد، اما به نظر می رسد این روش برای من چندان قانع کننده نیست.زمین تقریباً 15∘ در ساعت می چرخد. یا .25∘ در دقیقه. بنابراین، ضرب 0.25∘min در کسینوس انحراف، سرعت زاویه ای حاصل را بر حسب درجه در دقیقه به شما می دهد.
من می خواهم به این نکته اشاره کنم که این معادله کمی خارج است. 15∘ درجه در ساعت بر اساس دوره چرخشی 24 ساعته زمین است. با این حال، چرخش واقعی یک روز Sidereal نامیده می شود و 23 ساعت و 56 دقیقه و ~ 4 ثانیه استhope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضا
تصویر

ارسال پست