محاسبه تُندی جسم

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
nabix

نام: نگار

عضویت : سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۹:۴۱


پست: 1جنسیت:

محاسبه تُندی جسم

پست توسط nabix »

۱) قطعه ای به جوم 5 .0kg با تندی 3.0 m/s با قطعه ی دیگری به جرم 1 0kg که با تندی s ^ 2, 0 m/s همان جهت در حرکت است برخورد می کند، پس از برخورد مشاهده می شود که حسم 10kg یا تندی 2.5 m/s در همان جهت اولیه حرکت می کند الف) تندی جسم 5 kg بی درنگ پس از برخورد چقدر است؟ ب انرژی جنبشی کل دستگاه دو قطعه بر اثر برخورد چقدر تغییر می کند، باحال فرض کنید که 1 0kg تندی 4 .0m/s را کسب کند آن وقت، تعییر انرژی جنبشی کل چقدر است؟ تا نتیجه ی به دست آمده در قصست (پ) را شرح دهید ۲) یک گلولهی فولادی به چرم 0 .500kg به انتهای سیمی به طول 7 0.0cm که در انتها ثابت شده بسته شده است . وقتی که سیم در وضعیت افقی است(شکل زیر) گلوله رها می شود و در پایینترین نقطهی مسیرش به یک قطعه ی فولادی به جرم Okg l که در حال سکون روی سطح بدون اصطکاکی قرار دارد برخورد می کند برخود کشان است مطلوب است الف) تندی گلوله ب تندی قطعه درست پس از برخورد. ۳) سه توپ در دید از بالای شکل زیر مشابه اند، توپ ۲و۳ با یکدیگر در تماس اند و عمود بر مسیر توب اقرار دارند سرعت توپ ۱ دارای بزرگی Vo = 10 m/s و به سمت نقطه ی تماس توپهای ۱و۲ است. پس از برخورد، مطلوب است تعیین الف) تند و با جهت سرعت توپ ۳ ت) تندی و ج) جهت توپ۱، (راهنمایی: با توجه به نبود اصطکاک ، جهت هر ضریه در راستای خطی است که مرکز توپ های برخورد کننده را به هم

ارسال پست