نگاهی فلسفی در مورد زنده بودن کهکشان ها

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
nerset

نام: حسین اختر محققی

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۷/۲/۱۷ - ۲۱:۵۸


پست: 60

سپاس: 22

جنسیت:

تماس:

نگاهی فلسفی در مورد زنده بودن کهکشان ها

پست توسط nerset »

بر اساس نظریه گرانش حرکتی ، کهکشان ها ساختاری غیر فعال نیستند که فقط بر اثر تجمع تعداد زیادی ستاره و مقدار عظیمی گاز تشکیل شده اند بلکه آنها ساختاری پویا و فعال و زنده هستند و مانند دیگر موجودات زنده که نیروی حرکتی مورد نیاز در ساختار بدنی خودشان شکل می گیرد ، در کهکشان ها هم بیشتر این نیروی حرکتی توسط ساختار کهکشانی تولید می شود و همچنین کهکشان ها مانند دیگر موجودات زنده ، پس از شکل گیری اولیه تمایل بیشتری برای رشد و توسعه خود دارند و تمایل دارند که اجرام و گازهای بیشتری را به خود جذب کنند و نکته دیگر این که مانند دیگر موجودات زنده که از اصول و قوانین خاصی در زندگی و حیات خود استفاده می کنند ، کهکشان ها هم دارای قواعد و اصولی در شکل گیری و حیاتشان هستند به عنوان مثال تشکیل الگوی موجی شکل در ساختار کهکشان های بیضوی و مارپیچی و یا وجود مراحل تکامل آنها از کهکشان های نامنظم به بیضوی و سپس مارپیچی که شبیه مراحل دگرگیسی برخی از موجودات زنده می باشد.

ارسال پست