سوالات ترموشیمی در مورد آنتالپی

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2533

سپاس: 4630

جنسیت:

تماس:

سوالات ترموشیمی در مورد آنتالپی

پست توسط rohamavation »

در مورد گرمای احتراق چند سوال دارم. من دو سناریو مختلف دارم که قرار بود ارائه کنم:
سناریوی 1: گرمای احتراق در معادله داده شده است
$\ce{CH4 + 2O2 -> CO2 + H2O}$ و $\Delta H =\pu{-889kJ mol-1}$
Q1: آیا 1 مول متان 889 کیلوژول تولید می کند؟ در حالی که 1 مول اکسیژن 444.5 کیلوژول تولید می کند؟
سناریوی 2: با توجه به انرژی تولید شده در هر مول از یک ترکیب مولکولی
$\ce{C2H6O + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O}$ و ΔH=؟
با این حال، به ما داده می شود که اکسیژن 400 کیلوژول انرژی تولید می کند.
Q2: آیا این بدان معناست که ΔH=3×400=1200 kJmol-1؟
واقعا عالی خواهد بود اگر کسی بتواند تئوری های پشت گرما شیمی را توضیح دهد.
شما نباید گونه های سمت چپ را جدا کنید و تغییرات آنتالپی را به هر یک از آنها اختصاص دهید. در سناریوی 1، شما می گویید که 1 مول متان با 2 مول اکسیژن واکنش می دهد و تغییر آنتالپی برای آن 889- کیلوژول است (زیرا 1 مول متان است). اگر 2 مول متان و 4 مول اکسیژن داشتید، ΔH 2*(-889) کیلوژول بود و غیره. همانطور که اشاره کردید، اگر فقط 1 مول اکسیژن در دسترس بود، تنها 0.5 مول متان واکنش نشان می داد و ΔH 0.5 * (-889) کیلوژول بود.hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضا
تصویر

ارسال پست