تعادل معادله اکتان در محفظه احتراق

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2523

سپاس: 4628

جنسیت:

تماس:

تعادل معادله اکتان در محفظه احتراق

پست توسط rohamavation »

من سعی می کنم معادله احتراق واکنش دهنده ها را متعادل کنم: اکتان + هوا
با محصولات: CO2 ، H2O ، N2 و O2 ؛ و 120 درصد هوای اضافی
معادله تعادل من به این شکل است:
$C_8H_{18} + 1.2* a(O_2 + 3.76 N_2) \rightarrow bCO_2 +cH_2O + dO_2 + eN_2$
رویکرد من به شرح زیر بود:
C: b = 8
H: 2c = 18
O: 2b+c+2d = 2 ∗ 1.2a
N: e = 3.76 ∗ 1.2a
با این حال ، من فکر می کنم جایی در مراحل من چیزی وجود دارد که من به درستی انجام نمی دهم زیرا نمی توانم با سیستم معادلاتی که سعی کردم ایجاد کنم "a" را تعیین کنم.
همچنین باید توجه داشته باشید که سوختگی کامل اکتان به شرح زیر است:
$2C_8H_{18} + 25\;O_2 \rightarrow 16\;CO_2 +18\;H_2O$
بنابراینa
باید برابر با 25/2 باشدI hope I help you understand the question. Roham Hesami smile072 smile261 smile260 رهام حسامی ترم پنجم مهندسی هوافضا
تصویر

ارسال پست