صفحه 1 از 1

ساختار اتم

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۱۶:۰۳
توسط amineamini
چگونه نتیجه گرفتیم که ساختار اتم سه بعدی است؟

Re: ساختار اتم

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۱۷:۵۹
توسط rohamjpl
باید به این نکته اشاره کنیم که اجسام کوانتومی ، مانند کوارک در هسته یا الکترون در یک اتم ، نقطه نیستند و به معنای موقعیت یک جسم کلاسیک ، موقعیتی ندارند. اجسام کوانتومی در فضا به صورت محلی واقع شده اند ، کمی شبیه ابر فازی ، بنابراین ذاتاً سه بعدی هستند. یک اتم هیدروژن از یک الکترون نقطه مانند تشکیل نشده است که در صفحه ای دور پروتون می چرخد. الکترون موجود در اتم هیدروژن یک لکه سه بعدی فازی است که مرکز آن پروتون است.
و برای پیچیدگی بیشتر اوضاع ، هادرون هایی مانند پروتون از سه کوارک تشکیل نشده اند. برای کوارک ها (و گلوئون ها) درون هادرون ، مفهوم ذرات گسسته تا حدودی مبهم است و هادرون واقعاً دریایی در حال انعطاف از تعداد نامشخصی از ذرات است. وقتی می گوییم هادرون شامل سه کوارک است ، منظور ما فقط این است که به طور متوسط ​​سه کوارک وجود دارد.تصویر