معرفی 500 سایت درباره دنیای شیمی

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
chester

نام: امیر

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ - ۱۶:۳۳


پست: 413

سپاس: 119

جنسیت:

تماس:

معرفی 500 سایت درباره دنیای شیمی

پست توسط chester »

http://www.nrc-recycle.org


اين سايت بازيافت منابع طبيعي آمريكا، افزايش سطح بازيافت منابع طبيعي، محيط زيست، مصرف بهينه‌ي انرژي و منابع مختلف قابل بازيافت را ارائه مي‌دهد.

http://www.obbligato.com


اين سايت در زمينه‌ي آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي و دستگاه‌هاي آموزشي براي دانش‌آموزان دبيرستاني فعاليت دارد.

http://www.oilonline.com


اين سايت در زمينه‌ي صنعت نفت، بازار تجاري نفت و گاز در سرتاسر جهان و گاز مطالبي را بيان مي‌دارد.
http://www.oil-spill-web.com


اين سايت در زمينه‌ي جلوگيري از رهاسازي نفت در طبيعت و پاك سازي آلودگي‌هاي نفت به كاربر مطالبي ارائه مي‌دهد.
http://www.optimizetech.com


اين سايت بهينه‌سازي دستگاه‌ها و تكنولوژي صنعتي، تنظيم دستگاه‌هاي HPLC و سيستم كروماتوگرافي را بيان مي‌دارد.

http://www.orbital-ait.com


اين سايت در زمينه‌ي دستگاه‌هاي صنعتي، دستگاه آناليز كننده‌ي گازي فعاليت دارد.
http://www.organicworldwide.neاين سايت در زمينه‌ي شيمي آلي، كتاب‌هاي مرجع فعاليت دارد.
http://www.ornl.gov


ايــن ســايت دربــاره‌ي علم كريستالوگرافي، توپولوژي كريستالوگرافي، ترتيب قرار گرفتن اتم‌ها در يك كريستال، شكل مولكولي NaCl و نحوه‌ي قرار گرفتن يون‌هاي سديم فعاليت دارد.
http://www.pdma.com


اين سايت درزمينه‌ي آناليزهاي شيميايي، جامعه‌ي شيمي آمريكا، جامعه هسته‌اي آمريكا و جامعه‌ي مهندسين STLE، لينك‌هاي صنعتي، آناليز روغن و آلودگي مواد چربي فعاليت مي‌كند.

http://www.priceassociatesinc.com


اين سايت در زمينه‌ي ارزيابي خطر، آناليزهاي قانوني و مدل سازي رياضي و آماري، اتيلن گليكول مونوبوتيل‌اتر (EGBE)، فرمالدهيد و مواد شيميايي آلاينده فعاليت دارد.
http://www.pewclimate.org


اين سايت درباره تغييرات آب و هوايي در سطح جهان مي‌باشد.http://www.prous.com


اين سايت درزمينه‌ي داروسازي و شيمي پزشكي فعاليت دارد.
http://www.ptloma.edu


اين سايت درباره‌ي شيمي، بيولوژي، هنر، ورزش، اقتصاد بازرگاني، حسابداري. فيزيولوژي، مركز شيمي اين دانشگاه، سايت‌هاي جالب در زمينه‌ي شيمي و دانشكده‌ي شيمي فعاليت دارد.
http://www.recycle-steel.org


اين سايت متعلق به مركز بازيافت فلزها، محصولات فلزي، بازيافت قوطي‌هاي كنسرو، اتومبيل‌ها، برنامه‌هاي آموزشي و مقالات موجود مي‌باشد.

http://www.refractometer.com


اين سايت سازنده‌ي دستگاه‌هاي رفركتومتر، صنايع غذايي، نوشيدني و صنايع قند مي‌باشد.

http://www.remus.jpl.nasa.gov


اين سايت درباره‌ي شيمي اتمسفري، شيمي هوايي، مقالات، لايه‌ي ازن اطلاعاتي مي‌دهد.
http://www.rimfire.com.au


اين سايت مربوط به يك شركت اكتشافي، الماس و پلاتين (طلاي سفيد) فعاليت دارد.
http://www.riotinto.co.uk


اين سايت درزمينه‌ي كشف استخراج و روند توليد منابع كاني، استخراج معادن فعاليت دارد.


http://www.rmi.org


اين سايت درباره‌ي منابع طبيعي، ايجاد ايمني، انرژي، عمران و آباداني، تجارت، آب و هوا، حمل و نقل و منابع و ذخاير آب در اختيار علاقمندان قرار مي‌دهد.
http://www.rri.org


اين سايت شما را با انجمن منابع تجديدپذير، منابع طبيعي گياهي، سازمان مديريت زيست محيطي و منابع علمي آشنا مي‌سازد.
http://www.scieng.flinders.edu.au


اين سايت متعلق به يك مدرسه‌ي تحقيقاتي در زمينه‌ي شيمي، فيزيك و علم زمين‌شناسي مي‌باشد. در زمينه‌ي شيمي، فيزيك، آب‌شناسي، اقيانوس‌شناسي و هواشناسي، نانوتكنولوژي. شيمي تجزيه، شيمي پزشكي و علوم زيست محيطي فعاليت دارد.
http://www.sciencegeek.net


اين سايت درباره‌ي شيمي عمومي، منابع علمي، جدول تناوبي عنصرها، نرم‌افزارهاي ترسيم كننده، شيمي، زيست‌شناسي، فيزيك و ستاره‌شناسي برنامه‌هاي آموزشي متنوعي در زمينه‌ي شيمي مي‌باشد.
http://www.scienceware.com


اين سايت متعلق به يك مركز علمي پژوهشي ويژه‌ي دانش‌آموزان دبيرستاني است درباره‌ي برنامه‌هاي علمي آموزشي، معلمين، اجراي برنامه‌هاي آزمايشگاهي‌ و لينك‌هاي مفيدي در زمينه‌ي علوم مختلف ارائه مي‌كند.
http://www.scorecard.org


اين سايت در زمينه‌ي آلودگي منطقه، اثر آلودگي هوا بر افزايش ميزان خطر مرگ و مير را به‌وسيله‌ي سرطان، خطرات احتمالي آلودگي بر زايمان بارداري ارائه مي‌نمايد.
http://www.seallabs.com


اين سايت آزمايشگاه‌هاي Seal، آزمايش فلزها و آلياژها، مواد مخلوط، پلاستيك و پليمر، بيومديكال، قطعات الكترونيك و سايت‌هاي صنعتي را بيان مي‌دارد.


http://www.shell.com


اين سايت متعلق به شركت نفتي و پتروشيميايي Shell مواد شيميايي، منابع انرژي و سوخت‌هاي زيستي (bio-fuel) در اختيار علاقمندان قرار مي‌دهد.


http://www.signal2002.com


اين سايت متعلق به دانشكده‌ي علوم بيولوژي و زيست‌شناسي دانشگاه ليورپول، تركيبات و نظم ژنتيكي و علم زيست شيمي مي‌پردازد.
http://www.sns.gov


اين سايت مربوط به مركز تحقيقاتي SNS مي‌باشد. نوترون و آزمايشات مربوط به آن، مطالعات علمي و صنعتي. شكست نوترون و كاربردهاي آن، خصوصيات نوترون‌ها مي‌باشد.
http://www.sonoma.edu


اين سايت مربوط به بخش شيمي دانشگاه SONOMA مي‌باشد. برنامه‌هاي آموزشي، دانش‌آموزان، دنياي اتم‌ها و مولكول‌ها، واحدهاي مربوط به شيمي، شيمي تجزيه، آلي و غيرآلي، شيمي فيزيك، بيوشيمي و محيط زيست و جامعه‌ي شيمي آمريكا را ارائه مي‌نمايد.


http://www.speclab.com


اين سايت در زمينه‌ي محيط زيست، آزمايش‌هاي زيست محيطي و روش‌هاي آلودگي محيط زيست و آزمايش‌هاي شيميايي فعاليت دارد.
http://www.sternlab.com


اين سايت متعلق به آزمايشگاه‌هاي Stern مي‌باشد. راكتورهاي هسته‌اي، تجهيزات ذخيره‌كننده‌ي هسته‌اي، تهيه‌ي سوخت‌هاي هسته‌اي، برنامه‌هاي آزمايشگاهي، خوردگي، بخارهاي فشار بالا و ايمني راكتورها آشنا شويد
.
http://www.themcnab.com


شركت MC Nab درزمينه‌ي آناليزكننده‌ها، كنترلرها، سنسورها در صنعت سيالات و صنعت اندازه‌گيري نيرو، صنايع شيميايي، پتروشيمي، غذايي، نوشيدني، صنايع مربوط به زيردريايي‌ها، جديدترين اخبار و هندبوك در اين سايت امكان‌پذير مي‌باشد.
http://www.therightstuff.com


اين سايت در زمينه‌ي چسب‌ها، هوا، آلياژها، پوشش‌ها، مواد آرايشي، شوينده‌ها، رنگ‌ها و... مي‌باشد. از طريق اين سايت مي‌توان با آناليز كننده‌ها، شيمي، آناليزهاي مربوط به پليمرها و پلاستيك‌ها آشنا شد.
http://www.svc.org


اين سايت درزمينه‌ي پوشش‌دهي در خلاء، تبخير در خلاء آب‌كاري يوني و تخليه‌ي بخارات شيميايي، برنامه‌هاي آموزشي و مقالات آموزشي فعاليت دارد.
http://www.uregina.ca


گروه تحقيقاتي 2CO دانشگاه Regina
اين سايت در زمينه‌ي فرآيندها و واكنش‌هاي گازي مي‌باشد. سيستم‌هاي الكترونيكي، زيست محيطي، صنعتي و سيستم‌هاي نرم‌افزاري فعاليت دارد.
http://www.vancevision.com


اين سايت درباره‌ي آنتروپي، توليد انرژي، زغال سنگ، نفت و گاز طبيعي، نور خورشيد، سدهاي آبي، سدهاي بادي و ژنراتورهاي اتمي و تأمين انرژي فعاليت دارد.
http://www.vici.com


اين سايت درباره‌ي سيستم‌هاي تجزيه‌اي بيومديكال، انواع شير، كنترلرهاي حرارتي، خالص كننده‌هاي گاز، دستگاه‌هاي آشكار كننده‌GC سطوح ديجيتال، پنوماتيك، دستي و الكتريكي، دستگاه‌هاي كروماتوگرافي و تجهيزات كروماتوگرافي مي‌باشد.
http://www.wcaslab.com


اين سايت درزمينه‌ي آزمايشگاه‌هاي شيميايي، صنايع دارويي، زيست محيطي، محيط زيست و داروسازي، آناليز فلزات، خصوصيات عنصر فعاليت دارد.
http://www.worldoil.com


اين سايت در زمينه‌ي نفت، قيمت فعلي نفت و گاز در جهان، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي آموزشي، مقالات و مجلات و انرژي فعاليت دارد.
http://www.xytelcorp.com


اين سايت درزمينه‌ي ساخت دستگاه‌ها و سيستم‌هاي مهندسي در مقياس‌هاي غيرصنعتي، آمونياك، بوتانل، كاتاليست‌ها، زغال، قهوه، روغن‌ها، فروكتوز، سوخت‌ها، گازوئيل، پليمرها، سوخت جت، ريبوفلاوين، صابون، استئارين و موم‌ها و واكنش‌هاي همگن و غيرهمـــگن (كاتاليـستي و غيركاتاليــستي) مثل هيدروژناســيون، پليمريزاسيون، فرمنتاسيون، تقطير و كريستاليزاسيون فعاليت دارد.
http://www.hydropower.inel.gov


اين سايت مربوط به بخش انرژي آب در سازمان انرژي ايالات متحده آمريكا، نيرو و انرژي آب، نيروي مولد برق، توربين‌ها مي‌باشد.
http://www.oceanlink.island.net


اين سايت درزمينه‌ي اقيانوس‌ها، ميزان آلودگي، كشف موجودات آبزي، درجه‌ي حرارت آب‌ها، بازسازي محل اسكان‌ماهي‌هاي آزاد، فرهنگ لغت كاملي در زمينه‌ي موجودات دريايي فعاليت دارد.


http://www.water.usgs.gov


اين سايت منابع آب در سطح آمريكا، چشمه‌ها، نهرها، چاه‌ها، كانال‌ها، راه‌هاي فاضلاب. درياچه‌ها، حوضچه‌ها، نحوه‌ي استخراج آب و آب‌هاي سطحي و زيرزميني فعاليت دارد.


http://www.nos.noaa.gov


اين سايت در اين آلودگي از طريق رهاسازي نفت، مواد شيميايي، راديولوژي فعاليت دارد.
http://www.scorecard.org


اين سايت درزمينه‌ي آلودگي منطقه، آلودگي هوا بر افزايش ميزان خطر مرگ و مير فعاليت مي‌كند.


http://www.web.uvic.ca


اين سايت در زمينه‌ي تصفيه‌ي آب آشاميدني و حفظ كيفيت منابع آبي فعاليت دارد.


http://www.fwee.org


اين سايت اطلاعات مربوط به سازمان مطالعات و تحقيقات برروي آب و انرژي تجديدشدني را بيان مي‌كند.


http://www.groundwater.com


اين سايت خدماتي در خصوص استفاده از آب‌هاي زيرزميني و ابزارآلات لازم در استفاده از آب‌هاي زيرزميني ارائه مي‌نمايد.
http://www.groundwater.org


اين سايت به ارائه اطلاعاتي در خصوص يكي از بزرگترين منابع پنهان در اعماق زمين همچون آب‌هاي زيرزميني، ارائه‌ي اخبار، مقالات، كنفرانس‌ها و منابع اطلاعاتي مي‌پردازد.


http://www.nrc.uscg.mil


اين سايت هرگونه آلودگي از طريق رهاسازي نفت، مواد شيميايي و راديولوژي را بيان مي‌دارد
Locked bedroom door I sit, head in my hands
Only these four walls understand,
This sort of emtyness holding the key
I'm trying to breathe

نمایه کاربر
chester

نام: امیر

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ - ۱۶:۳۳


پست: 413

سپاس: 119

جنسیت:

تماس:

Re: معرفی 500 سایت درباره دنیای شیمی

پست توسط chester »

-مجموعه ای از بهترين ژورنالهای شيمی رو به صورت رايگان در سايت زير خواهيد داشت:http://www.chemistry.bsu.by/abc/current/fulltext.htm


۲-سايتی خيلی جالب شامل مطالبی با طراحی بسيار زيبای گرافيکی درباره شيمی هسته ای و الکتروشيمی و شيمی مواد و.... می شود.که همانطور که در بالای سايت مشاهده می کنيد دارای ۱۸ قسمت می شود.و هر قسمت شامل مطالب زيبايی است.که شما دوستان برای مشاهده قسمت های گرافيکی بايد روی آيکون های Explore کليک کنيد:http://www.wwnorton.com/chemistry/manual_directions.htm


۳- ليستی جامع از نرم افزارهای شيمی رايگان و قابل دانلود در اينترنت:http://www.acdlabs.com/download


۴-يک ليست کلاسيک از سايت های مادر در باره شيمی.:http://chemistry.sogang.ac.kr/ChemInfo/chemlink.htm
شيمی تجزيه دستگاهی


http://www.shsu.edu/~chm_tgc/sounds/sound.htm


همچنين مقالاتی هم بصورت power point در زمينه هاي شيمي تجزيه در سايت زير يافت می شود:http://chemistry.uttyler.edu/~gray/i...entalstart.htm


يکی از کاملترين مراجع درمورد NMR يا رزونانس مغناطيسی هسته


http://www.chem.ed.ac.uk/bunsen/analysis/nmr.htm
يکی از کاملترين منابع شيمی

سایت زیر جمله سايتهايی است که شما می توانيد در آن به هر موضوعی که در شيمی (به صورت کلی) مد نظرتان است دست يابيد.
با ورود به اين سايت شما در سمت چپ شاهد يک Index کلی از موضوعات شيمی خواهيد بود.به فرض مثال اگر در مورد تئوری شيمی اطلاعات خواسته باشيد روی اولين گزينه يعنی Chemistry tutorial topics می توانيد کليک کنيد.

http://www.chem1.com/chemedدر سايت زير شما با نرم افزار جالب Orbital Viewer آشنا می شويد که جديد ترين نرم افزار در زمينه ترسيم و محاسبات کوانتمی اوربيتالها است.

http://www.orbitals.com/orb/ov.htm


معرفی نرم افزار Orbital Viewer در:

http://www.orbitals.com/orb/ov.pdf

برای دستيابی به اطلاعات جامعی از خواص ماده شامل:
طيف IR,UV/VISIBLE,MASS SPECTROSCOPY - واکنشها-ضرايب شيمی فيزيکی-و....

آدرس:NIST
کتابها و منابع شيمی روی شبکه


سایت زیر از جمله بهترين سايتهايی است که منابع و کتابهای خوبی را در اختيار شما می گذارد.برای استفاده از منابع اين سايت نيازی نيست که درآن عضو شويد.و به اين ترتيب می توانيد از کتابها را فقط در روی شبکه مطالعه کنيد .اميدوارم که از اين سا يت نهايت استفاده را ببريد.


آدرس:


http://www.http://www.nap.edu
سرگرميهای شيمی

يک سايت جالب در مورد سرگرميها ونکات فانتزی که در شيمی وجود دارد
اين سايت شامل مطالب جذابی از جمله:معماهای شيمی,مقالات آموزشی,جداول متقاطع,بازيهای مربوط به شيمی و... می باشد.

آدرس:

Creative Chemistry


سنتزهای دارويی


سنتز شیمیایی .(مخصوصا دارويی)

خيلی از ترکيبات و عناوين در اين سايت طبقه بندی شده و کار
شما برای جستجو راحتتر است.
Locked bedroom door I sit, head in my hands
Only these four walls understand,
This sort of emtyness holding the key
I'm trying to breathe

نمایه کاربر
chester

نام: امیر

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ - ۱۶:۳۳


پست: 413

سپاس: 119

جنسیت:

تماس:

Re: معرفی 500 سایت درباره دنیای شیمی

پست توسط chester »

http://www.materials.drexel.edu/

این سایت به کالج مهندسی مواد امریکا تعلق دارد. در سایت به مطالبی چون مواد چیستند‌، دانشجویان مرکز‌، تحقیقات‌، اخبار و رویدادها‌، سمینارها‌، انتشارات و LINK به سایت‌های مرتبط را می توان مشاهده کرد.

http://www.mse.cornell.edu/

دپارتمان مهندسی مواد دانشگاه CORNELL در این سایت به ارائه اطلاعات درباره این مؤسسه پرداخته است. در سایت می‌توان مواردی چون یک مجله از تصاویر مواد سال 2004‌، اطلاعات فنی مواد‌، اخبار و رویدادها‌، سمینارها‌، تحقیقات و مقالات‌، مراجع ONLINE و ارتباطات به سایت‌های مختلف را مشاهده کرد.

http://www.materials.co.uk/

این سایت متعلق به مؤسسه MATERIAL می‌باشد که در زمینه تولید دستگاه‌ها و ابزارآلات TEST مواد فعالیت می‌کنند. در این سایت می‌توان فلزات‌، پلاستیک‌ها‌، پلیمرها‌، سرامیک‌ها و کومپوزیت‌ها را مشاهده کرده و درباره آن‌ها به کسب اطلاعات فنی پرداخت. هم‌چنین در قسمت SERVICE سایت می‌توان به اطلاعاتی درباره خواص مکانیکی‌، فیزیکی‌، شیمیائی‌، میکروسکوپی و ماکروسکوپی مواد دست پیدا کرد.

http://msewww.engin.umich.edu/

دانشکده مهندسی مواد دانشگاه MICHIGAN در این سایت به معرفی خود پرداخته است. رویدادهای مهندسی مواد‌، اخبار و آخرین اطلاعات فنی و نتایج تحقیقات و مقالات منتشر شده در این دانشگاه را می توان در این سایت مشاهده کرد. هم چنین مجله منتشر شده این دانشکده در سایت در دسترس علاقمندان قرار دارد.

http://www.mse.mtu.edu/

مؤسسه MICHIGANTECH فعال در زمینه مهندسی مواد در این سایت به ارائه خدمات پرداخته است. اهداف مؤسسه‌، تحقیقات به عمل آمده در مؤسسه‌، اعضای مؤسسه‌، محل و تاریخچه شرکت‌، اخبار و اطلاعات و LINK به سایت‌های مرتبط از جمله گزینه‌های موجود در منوی این سایت می‌باشند.

http://www13.brinkster.com/justinmc/glossary/

مرجع اطلاعات و کتب و هم‌چنین تحقیقات منتشر شده بر روی اینترنت در زمینه مهندسی مواد را می‌توان در این سایت مشاهده کرد. این سایت دارای INDEX می‌باشد که بر اساس حرف اول موضوع می‌توان مطلب مورد نظر را پیدا کرد. هم‌چنین گزینه‌های کتاب‌ها و منابع اینترنتی در این سایت برای پیدا کردن مطلب مورد نظر قرار داده شده‌اند‌.

http://www.metal.ntua.gr/

دپارتمان مهندسی مواد و معدن یونان در این سایت به ارائه فعالیت‌های خود پرداخته است. در صفحه اول این سایت می‌توان سرتیترهای اصلی را به صورت زمین شناسی یا متالورژی و مهندسی مواد و یا مهندسی معدن تعیین کرد. پس از ورود به قسمت مورد نظر می توان از فعالیت‌های مؤسسه در زمینه مورد نظر مطلع شد و به اخبار‌، مقالات و تحقیقاتی که درباره موضوع به انجام رسیده است اطلاع حاصل کرد.

www.esfahansteel.com/farsi/index.htm

این سایت به شرکت ذوب آهن اصفهان تعلق دارد. در سایت می‌توان مطالب زیادی را درباره کارخانه‌، محصولات و سایر موارد دیگر مشاهده کنیم.

www.mobarakeh-steel.ir

این سایت به شرکت فولاد مبارکه اصفهان تعلق دارد. در سایت می‌توان عناوین اخبار فولاد‌، شرکت‌، محصولات‌، خدمات فروش‌، خدمات مشتریان‌، اخبار مطبوعاتی‌، واژه‌نامه فولاد‌، اینترنت‌، پست الکترونیک‌، معرفی اصفهان‌، محیط زیست‌، گزارش ویژه و فرآیند تولید را در سایت مشاهده کرد.

http://metal.iust.ac.ir/fa/index.htm

در این سایت به دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران آشنا می‌شویم. دانشكده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ايران بنيان‌گذار آموزش مهندسی متالورژی و سراميک در ايران می‌باشد. در سایت می‌توان عناوینی چون دوره دکتری‌، کارشناسی ارشد‌، اعضای هیأت علمی‌، مراکز مهم و گروه‌های تحقیقاتی را مشاهده کرده و درباره آن‌ها به کسب اطلاعات پرداخت.

http://62.60.154.17/ebook/material.htm

این سایت لیستی از کتبی که در دانشگاه‌های کشور در زمینه مهندسی مواد و متالورژی تدریس می‌شود را ارائه می‌کند.

www.irost.org/Materials/

این سایت به پژوهشکده مهندسی مواد و متالورژی تعلق دارد. پژوهشكده مواد و متالورژي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران در سال 1359 هم‌زمان با تأسيس سازمان به عنوان يكي از بخش‌هاي علمي آن شكل گرفت. در سایت می‌توان مطالبی درباره پرسنل‌، محورهای تحقیقاتی‌، امکانات و تعرفه‌ها‌، فعالیت‌های پژوهشکده و دانشگاهیان اطلاعاتی را کسب کرد.

www.matweb.com/index.asp?ckck=1

در این سایت به نام MATWEB به بررسی خواص مواد مختلف پرداخته می‌شود. حالات مختلف مواد‌، خواص مواد‌، نام‌های تجاری‌، روش‌های تولید‌، امکانات جستجو‌، خواص فیزیکی‌، خواص شیمیائی‌، آلیاژها‌، جستجوی پیشرفته در سایت
(برای ثبت نام کردگان در سایت)‌، پلیمرها و خبرنامه مؤسسه را می توان از بین عناوین زیاد این سایت نام برد.


http://www.ms.ornl.gov/

این سایت به نام دسته بندی مواد و سرامیک‌ها به ارائه اطلاعاتی درباره مواد پرداخته است. تحقیقات به عمل آمده در مؤسسه را می‌توان در این سایت مطالعه کرد و از نتایج آن‌ها آگاهی حاصل کرد. گروه تحقیقاتی مؤسسه‌، برنامه‌های تحقیقاتی‌، امکانات کاربران سایت و برنامه‌های توسعه تحقیقات مؤسسه را می توان در سایت مشاهده کرد.
http://www.mkt-intl.com

در این سایت می‌توان به اطلاعاتی درباره مواد AEROGEL‌، الکتروشیمیائی‌، سرامیک‌های مهندسی‌، محصولات سوپرکنداکتور (با هدایت الکتریکی فوق العاده بالا)‌، نوری وکریستال‌های تنها‌، مواد مرطوب‌، کریستال‌ها‌، تنگستن و مواد آلیاژی تولید مجدد را به دست آورد. هم‌چنین برای پیدا کردن مطالب داخل سایت می‌توان از INDEX موضوعی که در سایت قرار داده شده است بهره برد.

http://technology.open.ac.uk/materials/mem/

این سایت که به گروه مهندسی مواد دانشگاه OPNE تعلق دارد به ارائه موزه‌ای از ابزارها و هم چنین وسایلی پرداخته است که زمان زیادی از تولید آن‌ها گذشته است و بر اثر عواملی چون خوردگی حالت اصلی خود را از دست داده‌اند. علاوه بر موزه وسائل قدیمی می‌توان در این سایت عناوینی چون مواد تولیدی‌، خوردگی و پلیمرها را مشاهده کرده و درباره آن‌ها به کسب اطلاعات پرداخت.
http://www.mri.psu.edu/

این سایت به انستیتوی تحقیقاتی مهندسی مواد دانشگاه PENNSTATE تعلق دارد و به اطلاع رسانی درباره مواد پرداخته است. تحقیقات‌، آموزش‌، انتشارات‌، LINK‌ها‌، اخبار‌، گزارش رویدادها و امکانات جستجو را می‌توان در این سایت مشاهده کرد.

http://www.microjoining.com/

این سایت به روش اتصال بین مواد به صورت بسیار دقیق و با احتمال خطای در حدود 6 سیگما که احتمال بسیار کمی است پرداخته است. اطلاعات فنی و تخصصی درباره روش کار‌، انتشارات و مجلات منتشر شده درباره این روش‌، راهنمای DOE درباره جوشکاری فوق‌العاده ظریف و LINK به سایت‌های مرتبط را می‌توان در این سایت مشاهده کرد.


www.asiweb.net
اين سايت سيستم‌هاي آناليز كننده، دستگاه‌هاي آناليز كننده 2CO، S2H، سولفور و نوارهاي حساس به S2H، وضعيت هوا را بيان مي‌نمايد.


www.bioinfo.weizmann.ac.il
اين سايت انستيتوي علوم و اطلاعات بيولوژيكي و ژنتيكي Weizmann درباره‌ي محاسبات بيولوژيكي، الگوهاي ساختاري DNA، RNA، زيست بيوتكنولوژي، بانك ژن، بيولوژي مولكولي و آناليز Genome اطلاعاتي را ارائه مي ده
Locked bedroom door I sit, head in my hands
Only these four walls understand,
This sort of emtyness holding the key
I'm trying to breathe

نمایه کاربر
نوآور

محل اقامت: اصفهان

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۶ - ۱۹:۱۵


پست: 948

سپاس: 1311

جنسیت:

Re: معرفی 500 سایت درباره دنیای شیمی

پست توسط نوآور »

يك سپاس ويژه پيشكش شما smile072
ایران تبدیل شده به واحه ای دانشگاهی در میان یک برهوت صنعتی

نمایه کاربر
mahshid.m

محل اقامت: لاهیجان

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۸۸/۲/۱۵ - ۰۹:۳۰


پست: 185

سپاس: 281

جنسیت:

Re: معرفی 500 سایت درباره دنیای شیمی

پست توسط mahshid.m »

مرسی
هر انسانی یا مشهور است یا گمنام کننده ی یک مشهور
عظیم بودن یا یک عظمت را کشتن
جفای انسان به خود یعنی کشتن یک عظمت!!!

hanie miri

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۳/۹/۱۳ - ۲۰:۰۵


پست: 1Re: معرفی 500 سایت درباره دنیای شیمی

پست توسط hanie miri »

مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ارسال پست