کتاب 3x مثلث زیست شناسی

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
Alborz Omidi sh

نام: البرز امیدی شاه آباد

عضویت : یک‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۴ - ۱۴:۰۲


پست: 102

سپاس: 39

جنسیت:

کتاب 3x مثلث زیست شناسی

پست توسط Alborz Omidi sh »

مقدمه
ما انسانها در جهانی زندگی میکنیم علم راهی برای آموختن درباره تلفن و جایگاه ما در آن می باشد.
از طریق علم به کشف قوانین فیزیکی حاکم بر ماده و انرژی و نیروها نیز رسیدیم.
علم شما را با ناممکن ها روبرو می کند.
دل می تواند شما را به چهار میلیارد سال پیش ببرد و یا می تواند شما را در اعماق فضا رها کند! علم می تواند به شما یک بیماری بدون درمان ببخشد در حالی که خود آن درمانش را به شما خواهد داد!
در دنیای امروزه ما نقش علم اثبات شده می باشد و هرگونه مخالفت با آن اشتباهی در حد یک کودک نوزاد است😉
این کتاب و جلد دومش زمینه سازی های برای زیست شناسی مدرن هستند.
یکی از بخش های مهم علم، زیست شناسی مدرن است.
این علم با ظهور ویروس کووید ۱۹ تنها ناجی بشر به شمار می رفت!
اما وجود این علم به خاطر چیست؟
پس از ارائه نظریه تکامل توسط چارلز داروین و آلفرد راسل والاس و پیگیری گرگور مندل در مورد ذات و کنه نظریه تکامل و همچنین تحقیقات میکروبی لویی پاستور، علم زیست شناسی دچار تحول باورنکردنی گردید چرا که تا پیش از نظریه تکامل علم زیست شناسی تنها علم جانور شناسی و گیاه شناسی بود و مقداری نیز پزشکی. با ورود نظریه انکارناپذیر داروین علم ژنتیک، میکروبیولوژی و دیرین شناسی مدرن پا به عرصه وجود گذاشتند!
در مورد کتاب
این کتاب و جلد دومش برای معرفی دو مثلث است که این دو مثلث در نهایت به نظریه تکامل میرسند و هر کدام از این زوایای دو مثلث به عنوان یک علم میباشد و هر کدام از آنها دانش مجهولی را به دنبال دارند که در ریاضیات می‌توان به آن x گفت!
این کتاب در جلد اول رابطه سه مجهول ابتدایی که شامل ژنتیک، میکروبیولوژی، و دیرینه شناسی است را بررسی می کند آن را به زبان تقریباً پیچیده‌ای برای شما توضیح می دهد.
همچنین در بخش پایانی جلد اول کتاب، اسرار تنها نقاشی در کتاب منشا انواع داروین شرح داده می شود.
پژوهشگر زیست شناسی تکاملی 🦖

ارسال پست