توضیح در مورد اینکه چه چیزی یک سیستم را ایزوله می کند

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 3282

سپاس: 5494

جنسیت:

تماس:

توضیح در مورد اینکه چه چیزی یک سیستم را ایزوله می کند

پست توسط rohamavation »

توضیحی در مورد اینکه چه چیزی یک سیستم را ایزوله می کند نیاز دارم.
در ترمودینامیک مهندسی، سیستم ایزوله سیستمیه که در آن فقط ماده، و نه انرژی، میتونه با محیط اطراف خود مبادله بشه. سیستم ایزوله تو ترمودینامیک مهندسیش سیستمیه که در آن نه ماده و نه انرژی با محیط اطراف مبادله نمیشه.سیستم ایزوله سیستمیه که نیروی خارجی خالص نداره و ماده یا انرژی را با محیط اطراف خود مبادله نمیکنه. از طرف دیگر سیستم بسته سیستمی ایزولیتد سیستم Isolated Systemدر مختصر به یک سیستم اشاره داره که از نظر انرژی یا ماده با محیط اطراف خود هیچ تبادلی نداره یا تأثیری از نیروهای خارجی نمی‌پذیره Explanation by roham hesami rad:
In the realm of science and engineering, the concept of an isolated system involves selecting a specific portion of the universe, setting it apart from other regions. This isolation aims to facilitate simpler and more understandable analyses and calculations.
An isolated system can be categorized into two types: an isolated system of matter and an isolated system of energy.
Isolated System of Matter:
In this system, only exchanges of matter with the surrounding environment are allowed. To put it differently, a system of isolated matter can transport various types of substances to and from the surroundings, but energy doesn't transfer across the system boundaries.
Isolated System of Energy:
In this system, only exchanges of energy with the surrounding environment are possible. For instance, an isolated energy system can share generated or absorbed heat with the surroundings, but it doesn't involve the exchange of matter.

Therefore, an isolated system serves as an analytical tool. This conceptual simplification aids us in examining various effects in a specific part of the world without getting entangled in the complexities of other matters.
ترمودینامیک مهندسی و سیستم ایزوله:Engineering Thermodynamics:انجینیرینگ ترمودینامیک
در ترمودینامیک مهندسی، سیستم ایزوله به معنای سیستمی است که فقط انرژی را می‌تواند با محیط اطراف خود مبادله کند و تبادل ماده با محیط اطراف غیرممکن است. این به این معنی است که هیچ مقدار ماده به سیستم وارد نمی‌شود و هیچ مقدار ماده از سیستم خارج نمی‌شود.
تکانه زاویه‌ای در چرخش افراد:Angular Momentum in the Rotation of Individualsانگولار مومنتوم این د روتیشن اف ایندیویدوالز
زمانی که افراد بر روی چرخ و فلک چرخشی می‌پرند تکانه زاویه‌ای (محصول جمعی اندازه سرعت زاویه‌ای و مسافت به محور چرخش) حفظ میشه. این امر به علت عدم وجود نیروی خارجی ناشی از زوایا و قوانین حفظ تکانه.
آویزان شدن جسم به طناب و تأثیر برخورد:Suspension of a body by a rope and the Impact Effectساسپنشن اف بادی بای روپ اند ایمپکت افکت
"وقتی یه جسم به طناب آویزونه و گلوله بهش میخوره، سرعت و جهت حرکتش تغییر میکنه. این تغییر از طریق نیرویی که از برخورد میاد، رخ میده. اینجاست که در لحظه برخورد، سیستم (جسم + گلوله) ایزوله میشه از نظر نیروها."
"در کل، تا وقتی که نیروهای خارجی مهمی توی سیستم نیان، میشه سیستم رو ایزوله حساب کرد و قوانین حفظ نیروها و تکانه ها همونطور باقی میمونه."
"وقتی یکی روی چرخ و فلک می‌پره، این برخورد غیر کشسانیه. فرد و چرخ و فلک با هم برخورد می‌کنن و به هم چسبیده می‌شن. توی این لحظه، فرد و چرخ و فلک نیرو به هم می‌دن و شتاب می‌گیرن که به سرعت یکسانی برسن."
"اگه سیستم رو چرخ و فلک در نظر بگیریم، شخص یه قسمت از سیستم نیست. نیرویی که از طرف شخص وارد چرخ و فلک میشه، نیروی خارجیه. این نیرو چرخ و فلک رو میچرخونه و حرکت زاویه‌ایش حفظ نمیشه."
"میشه سیستم رو به عنوان گردشگر و همراه با شخص در نظر گرفت. توی این حالت، نیروهایی که فرد و چرخ و فلک به یکدیگر می‌دن، نیروهای درونی هستن. تنها نیروهای خارجی از طرف زمین، گرانش و نیروی واکنش هستن."
"ما می‌پرسیم آیا تکانه زاویه‌ای بین 1) فردی که توی هوا پرواز می‌کنه و 2) فردی که از هوا به زمین میافته و چرخ‌دوست رو گرفته، تغییر می‌کنه یا نه."
"ابتدا فقط چرخش توی یه صفحه افقی حول یک محور عمودی رو در نظر می‌گیریم. جاذبه اثری روی حرکت افقی نداره. گرانش و واکنش از طرف زمین محور چرخ و فلک رو ثابت نگه می‌دارن، ولی تأثیری روی چرخش ندارن. تا این حد، نیروهای خارجی تأثیری بر بخشی از حرکت که ما بهش علاقه داریم ندارن. اینا بی اهمیتن. میشه نتیجه گرفت که حرکت زاویه‌ای سیستم حفظ می‌شه.".
تصویر

ارسال پست