تحلیل شتاب و اینرسی در مکانیک کوانتوم

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
MRT

نام: محمدرضا طباطبایی

محل اقامت: تبریز

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 2416

سپاس: 95

جنسیت:

تماس:

تحلیل شتاب و اینرسی در مکانیک کوانتوم

پست توسط MRT »

تحلیل شتاب و اینرسی در مکانیک کوانتوم


تصویر
f(In) تابع اینرسی، theta بعد یا فاصله که برابر طول‌موج در نظر گرفته می‌شود تا یک سیکل منحنی رسم شود. به‌جای سرعت از شتاب و زمان استفاده می‌کنیم. In تابع زاویه اینرسی که کمینه آن در حالت سکون صفر و بیشینه در سرعت نور و ۴۵ درجه است. t_c مدت‌زمان لازم برای رسیدن به‌سرعت نور است. تابع را برای ذره الکترون با شتاب ۱۰ متر بر مجذور ثانیه (شتاب ثقل سیاره زمین در روی سطح) بعد از سپری‌شدن ۱۰ به توان ۷ ثانیه رسم می‌کنیم. d1 زاویه اینرسی در طول‌موج برابر ۰.۳۲۱۷۵۰۵۵۴۴ رادیان یا ۱۸.۴۳ درجه است. d2 زاویه اینرسی در سرعت نور یعنی ۴۵ درجه یا ۰.۷۸۵۳۹۸۱۶۳۴ رادیان است. خیلی ساده گفته باشیم، سرعت و شتاب باعث افزایش زاویه اینرسی شده و الکترون در مقابل تغییر این زاویه از خود مقاومت نشان می‌دهد که این مقاومت اینرسی شناخته و نامیده شده است.

تصویر


F نیروی لازم برای اینکه یک الکترون در مدت زمان یک ثانیه به‌سرعت نور برسد یا زاویه اینرسی آن ۴۵ درجه شود.


تصویر

اینک به‌جای سرعت الکترون، سرعت فرار را قرار داده و طول‌موج و زاویه اینرسی برای الکترون آزاد در سطح خورشید را حساب می‌کنیم. در نهایت متوجه می‌شویم که ادغام کوانتوم، نسبیت و مکانیک کلاسیک زیادی هم سخت و مشکل نیست.

تصویرمحمدرضا طباطبایی ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

https://ki2100.com

تصویر

تصویر

ارسال پست