با تغییر ممان اینرسی چه اتفاقی برای انرژی جنبشی دورانی می افتد؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 3230

سپاس: 5491

جنسیت:

تماس:

با تغییر ممان اینرسی چه اتفاقی برای انرژی جنبشی دورانی می افتد؟

پست توسط rohamavation »

با تغییر ممان اینرسی چه اتفاقی برای انرژی جنبشی دورانی می افتد؟ ΔK.E. کمتر از صفر است . اما این انرژی کجا می رود. اگر ممان اینرسی کاهش یابد، دوباره به KE چرخشی تبدیل می شود. تغییر انرژی جنبشی را چگونه توضیح می دهید؟تصویر
در مکانیک نیوتنی معادله داریم:$K_{initial} + W = K_{final}$
در اینجا کار با تغییر I انجام می شود، لحظه اینرسی. برای انجام این کار، توزیع جرم جسم باید بیشتر از محور چرخش جابجا شود.به طور طبیعی حداقل برخی از ذرات جسم باید از محور چرخش دور شوند. برای انجام این کار نیروی خارجی مورد نیاز است. جابجایی این ذرات در برابر نیروی مرکز محوری است که باعث چرخش می شود - مانند کشش. این منجر به از دست دادن انرژی جنبشی ذره و در نتیجه سیستم می شود. (کار منفی توسط نیروی مرکز روی ذره او انجام می شود)دقیقا چه مقدار انرژی از دست رفته توسط ΔE داده می شود
تصویر

ارسال پست