ثبت تفاوت میانگین دمای یک مبدل حرارتی جریان مخالف

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 3230

سپاس: 5491

جنسیت:

تماس:

ثبت تفاوت میانگین دمای یک مبدل حرارتی جریان مخالف

پست توسط rohamavation »

یک مبدل حرارتی ضد جریان مایع به مایع برای گرم کردن سیال سرد از 120 درجه فارنهایت تا 310 درجه فارنهایت استفاده میشه با فرض اینکه سیال داغ در دمای 500 درجه فارنهایت وارد میشه و در دمای 400 درجه فارنهایت خارج میشه میانگین لگاریتم اختلاف دمای مبدل حرارتی را محاسبه کنید.${ LMTD = \frac{\triangle max - \triangle min }{ ln( \frac {\triangle max}{\triangle min} ) } }$
${ \triangle max = 500-120 = 380 }$
${ \triangle min = 400-310= 90}$همه را به هم وصل کردم و 201.3383331 گرفتم.
من چه اشتباهی میکنم و کجا خوب متوجه نشدم بچه های هوپایی عزیز؟$\triangle max$و$\triangle min$
به عنوان اختلاف دمای حداکثر و حداقل در یک مبدل حرارتی تعریف نمیشوند. LMTD یک میانگین لگاریتمی از اختلاف دما بین تغذیه سرد و گرم در هر انتهای مبدل دو لوله است.تصویر
توزیع دمای ورودی و خروجی HEX${ \triangle T_{max} = 400-120 = 280 \text{ F}}$و${ \triangle T_{min} = 500-310= 190\text{ F}}$در نهایت${ LMTD = \frac{\triangle T_{max} - \triangle T_{min} }{ ln( \frac {\triangle T_{max}}{\triangle T_{min}} ) } } = \frac{280-190}{ln( \frac {280}{190})}= 232\text{ F}$
هوپایی های عزیز میدونینچرا از روش LMTD استفاده میشه
به طور کلی مبدل های حرارتی با روش های زیر ارزیابی میشوند:روش‌های اثربخشی تعداد واحدهای انتقال (ε-NTU). پارامترهای سه بعدی: نسبت نرخ ظرفیت حرارتی (HCRR) اثربخشی و تعداد انتقال.تفاوت میانگین لگاریتمی دما (LMTD). رایج ترین روشی که در انجمن تولیدکنندگان مبدل لوله ای (TEMA) توضیح داده شده است.در مهندسی حرارتی اختلاف دمای میانگین لگاریتمی (LMTD) برای تعیین نیروی محرک دما برای انتقال حرارت در سیستم‌های جریان به ویژه در مبدل‌های حرارتی استفاده می‌شود. LMTD یک میانگین لگاریتمی از اختلاف دما بین تغذیه سرد و گرم در هر انتهای مبدل دو لوله است. برای یک مبدل حرارتی معین با مساحت و ضریب انتقال حرارت ثابت هر چه LMTD بزرگتر باشد گرمای بیشتری منتقل میشه. استفاده از LMTD به طور مستقیم از تجزیه و تحلیل یک مبدل حرارتی با سرعت جریان ثابت و خواص حرارتی سیال ناشی میشه.من فرض می کنم که یک مبدل حرارتی عمومی دارای دو انتهای است (که من آن ها را "A" و "B" می نامم) که در آن جریان های سرد و گرم از هر دو طرف وارد یا خارج میشن. سپس LMTD با میانگین لگاریتمی به صورت زیر تعریف میشه:${\displaystyle \mathrm {LMTD} ={\frac {\Delta T_{A}-\Delta T_{B}}{\ln \left({\frac {\Delta T_{A}}{\Delta T_{B}}}\right)}}={\frac {\Delta T_{A}-\Delta T_{B}}{\ln \Delta T_{A}-\ln \Delta T_{B}}}}$
روش محاسبه: AMTD با گرفتن میانگین حسابی اختلاف دمای سیال سرد و گرم در ورودی و خروجی مبدل حرارتی محاسبه میشه در حالی که LMTD با گرفتن میانگین لگاریتمی اختلاف دمای بین دو سیال محاسبه میشه
تصویر

ارسال پست