خواندن مانومتر از Fluid Dynamics

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 3274

سپاس: 5494

جنسیت:

تماس:

خواندن مانومتر از Fluid Dynamics

پست توسط rohamavation »

من می دانم که با توجه به معادله برنولی، فشاری که در آن سرعت$ 11.094m/s $ متر بر ثانیه است، بسیار کمتر از انتهای دیگر است. این را می توان از سطح جیوه نیز مشاهده کرد.
تصویر
من P2 را 0 می‌دانم زیرا برای جو باز است - مطمئن نیستم که آیا این باید به عنوان 0 یا 1 در نظر گرفته شود.
آیا می توانم از : $𝑃1 − 𝑃2 = (𝜌2 −𝜌1)𝑔ℎ$ برای پیدا کردن ارتفاع استفاده کنم؟ یا بنابراین معادله فقط برای یک مانومتر دیفرانسیل که سطح مقطع ثابتی دارد معتبر است؟
من هنوز مطمئن نیستم که چگونه در این مورد ادامه دهم. هر گونه کمک یا راهنمایی قدردانی خواهد شد.
این سوال به یافتن هیچ نوع سرعتی که در سوال احتمالی مرتبط پرسیده شده مربوط نمی شود. من به خواندن مانومتر علاقه مند هستم و اگر معادله $𝑃1 − 𝑃2 = (𝜌2 −𝜌1)𝑔ℎ$ در این مورد مرتبط است.
برای مسئله ای مانند این، ابتدا سرعت را در دو بخش محاسبه می کنید - نسبت سرعت ها معکوس نسبت مساحت های یک سیال تراکم ناپذیر است.
مانومتر فشاری را می خواند که به تفاوت چگالی بین جیوه و آب بستگی دارد، بنابراین
$\Delta p = \Delta \rho g h$فشار مطلق در اینجا مهم نیست، فقط تفاوت است. بنابراین شما می توانید این را بازنویسی کنید
$\frac12 \rho_w (v_2^2 - v_1^2) = (\rho_m - \rho_w) g h$پرسیدی:
آیا می توانم از :$𝑃1 − 𝑃2 = (𝜌2 −𝜌1)𝑔ℎ$ برای پیدا کردن ارتفاع استفاده کنم؟
پاسخ کوتاه "بله" است، با فرض اینکه مراقب علائم خود باشید. P1<P2، اما ρ1<ρ2
بنابراین در بیان خود یک h منفی دریافت خواهید کرد
اما به روشی که آن را ترسیم کردید، ارزش مثبت به نظر می رسد. اما این به اندازه کافی آسان است که به درستی برسید.
تصویر

ارسال پست