تعیین نقطه جوش یک ماده با توجه به نقطه سه گانه و نقطه بحرانی

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2533

سپاس: 4630

جنسیت:

تماس:

تعیین نقطه جوش یک ماده با توجه به نقطه سه گانه و نقطه بحرانی

پست توسط rohamavation »

آنچه شما نیاز دارید معادله Clausius–Clapeyron است که برای ارتباط فشار بخار و دما (یا فشار خارجی و نقطه جوش) استفاده می شود.
$\ln{\left(\dfrac{P_1}{P_2}\right)}=\dfrac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}\left(\dfrac{1}{T_2}-\dfrac{1}{T_1}\right)$
مرحله 1: آنتالپی تبخیر $\Delta H_{\text{vap}}$را با وصل کردن دو مجموعه دما و فشاری که دارید، پیدا کنید.
مرحله 2: از$\Delta H_{\text{vap}}$ خود و دما و فشار نقطه سه گانه برای تعیین دمای جوش در 1 atm استفاده کنید.helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
smile260 smile016 :?:
تصویر

ارسال پست