چرا فشار در نقاط مختلف در یک سطح زمانی که آب در جریان است متفاوت است؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2533

سپاس: 4630

جنسیت:

تماس:

چرا فشار در نقاط مختلف در یک سطح زمانی که آب در جریان است متفاوت است؟

پست توسط rohamavation »

در شکل a زیر، آب باید از مخزن زرد خارج شود. اما به دلیل وجود جیوه در مانومتر سبز، جریان متوقف شده است. بنابراین آب ساکن است. در این شرایط فشار در هر دو نقطه A و B یکسان خواهد بود که rgh است. جایی که ρ چگالی آب است. توضیحات تصویر را در اینجا وارد کنید در شکل b، جیوه از مانومتر حذف می شود. بنابراین آب به بیرون می ریزد. در این شرایط، فشار در A با فشار B برابر نیست. حتی اگر A و B در یک سطح باشند. آیا می توانیم توضیح ساده ای برای چنین اختلاف فشاری ارائه دهیم؟ من اصول معادله برنولی را دیدم. اما دلیل آن را بیان نمی کند. با تشکر.تصویر
میتونم بگم وقتی جیوه از لوله مانومتر خارج می شود چه اتفاقی می افتد؟ فشار مقاومتی که مانع از جریان آب در آن لوله می شد، اکنون از بین رفته است. بنابراین اکنون بین نقطه B و لوله مانومتر اختلاف فشار وجود دارد که باعث می شود آب در لوله مانومتر جریان یابد. هنگامی که جریان شروع می شود، فشار در A و B از مقادیر اولیه آنها تغییر می کند. فشار در B بین فشار A و لوله مانومتر خواهد بود.معادله برنولی (که اثر اصطکاک را نادیده می گیرد) بقای چگالی انرژی را بیان می کند. تغییرات فشار برای محاسبه کار انجام شده توسط فشار بین دو نقطه در نظر گرفته شده است. اگر سطح مقطع کاهش یابد، سرعت باید افزایش یابد. فشار در افزایش انرژی جنبشی کار می کند (و می تواند نیروی کمتری روی آب در حال دور شدن اعمال کند). (به هر حال، فشار کاهش یافته در سمت راست لوله U ستون آب با همان ارتفاع را در هنگام جریان آب پشتیبانی نمی کند.)helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
smile260 smile016 :?:
تصویر

ارسال پست