چگونه سرعت واقعی زمین را از سرعت واقعی هوا محاسبه کنیم؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2141

سپاس: 3824

جنسیت:

تماس:

چگونه سرعت واقعی زمین را از سرعت واقعی هوا محاسبه کنیم؟

پست توسط rohamjpl »

در بیشتر فرمول هایی که به صورت آنلاین GS = TAS + Vw پیدا کرده ام، یعنی سرعت واقعی هوا به اضافه باد.
با این حال، در شبیه ساز، اگر من شیرجه یا صعود کنم، GS به شدت تغییر می کند که واضح است زیرا اگر به صورت عمودی شیرجه بزنم، فاصله زمین را 0 می گذرانم.
بنابراین فرمول GS واقعی از TAS چیست؟ باید باد (Vw) و همچنین "زاویه سه بعدی هواپیما" (به دلیل عدم بیان بهتر) را در نظر بگیرد
.ابتدا مولفه افقی سرعت هوا را محاسبه کنید، سپس باد را اضافه کنید:تصویر
$v_{GS} = cos(\theta) * v_{TAS} + v_{wind}$
با θ زاویه بین افق و مسیر هواپیما در صفحه عمودی است.
$v_{GS} = \sqrt{v_{TAS}^2-v_{verticalSpeed}^2} + v_{wind}$هر دو فرمول فرض می‌کنند که واحدهای یکسانی برای همه سرعت‌ها ($v_{TAS}$، $v_{verticalSpeed}$، $v_{wind}$) استفاده می‌شوند و فقط باد افقی را در نظر می‌گیرند.$v_{wind}$فقط مولفه windwind/tailwind را در نظر می گیرد.
یک فرمول واقعی GS از TAS دو مثلث سرعت را در نظر می گیرد: یکی با سرعت عمودی و دیگری با سرعت باد.
سرعت عمودی. اینجا مثلث سرعت است. بدون باد، دریافت می کنیم:
توضیحات تصویر را اینجا وارد کنید
$cos(\Phi) = \frac {GS}{TAS} \tag{1}$و$sin(\Phi) = \frac{V_C}{TAS} \tag {2}$
و اینم میدونیم که$\frac {GS^2}{TAS^2} + \frac{V_C^2}{TAS^2} = 1 => GS^2 + V_C^2 = TAS^2 =>$
سرعت باد. معادله در OP فقط سرعت باد را به TAS اضافه می کند، و این فقط در صورتی معتبر است که جهت باد با جهت پرواز یکسان باشد. معمولاً اینطور نیست و ما باید مثلث سرعت دیگری را این بار از نقطه نظر نگاه کردن به هواپیما در نظر بگیریم:
توضیحات تصویر را اینجا وارد کنید
در این مثال، Φ = 70-30 = 40 درجه. کسینوس سرعت باد را می‌توانیم مستقیماً به سرعت زمین اضافه کنیم، مولفه سینوس باید به روش فیثاغورث اضافه شود.${V_{TOT}}^2 = (V + V_W \cdot cos (\Phi))^2 + (V_W \cdot sin (\Phi))^2$
${V_{TOT}}^2 = V^2 + 2 \cdot V \cdot V_W \cdot cos(\Phi)+ {V_W}^2 \cdot cos^2(\Phi) + {V_W}^2 \cdot sin^2(\Phi)$
و دوباره از مثلثات میدونم
${V_{TOT}}^2 = V^2 + {V_W}^2 + 2 \cdot V \cdot V_W \cdot cos(\Phi) \tag{4}$
معادلات (3) و (4) را با هم ترکیب میکنم
$GS = \sqrt{TAS^2 - {V_C}^2 + {V_W}^2 + 2 \cdot \sqrt{TAS^2 - {V_C}^2}\cdot V_W \cdot cos(\Phi)} \tag{5}$hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
smile260 smile016 :?:
تصویر

ارسال پست