صفحه 3 از 3

Re: پایان نسبیت اینشتین با حل دقیق معادلات خود او ( فیزیک مطلق)

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۳ - ۱۵:۵۰
توسط mirkoohi
من هم موافقم که نسبیت عام مشکل داره چون که با نگاه به نسبیت خاص میبینیم که سرعت و جرم هم ارز هستند اما در نسبیت عام تناقض وجود داره اگر برداشت ما از گرانش نسبیت عام سقوط در خمیدگی باشد آنگاه نسبیت عام و خاص باهم تناقض خاهند داشت . چراکه در نسبیت خاص سرعت هم باعث گرانش میگردد و همان حس به عقب رفتن در صندلی را تداعی میکند ، در حالی که سرعت هیچ حس سقوطی به جسم وارد نمیکند بنابراین بسیار واضح است ، آنچه که باعث گرانش میشود سقوط در خمیدگی فضا نیست بلکه فشاری است که چگالی فضا بر جسم وارد میکند . من نمیدانم چرا تنسور تکانه انرژی برابر صفره در حالیکه فضا مملو از انرژیه . چیزی که در نسبیت خاص بهش رسیدیم

Re: پایان نسبیت اینشتین با حل دقیق معادلات خود او ( فیزیک مطلق)

ارسال شده: دوشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۴ - ۱۳:۱۳
توسط Batlamuoos
mirkoohi نوشته شده:
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۳ - ۱۵:۵۰
من هم موافقم که نسبیت عام مشکل داره چون که با نگاه به نسبیت خاص میبینیم که سرعت و جرم هم ارز هستند اما در نسبیت عام تناقض وجود داره اگر برداشت ما از گرانش نسبیت عام سقوط در خمیدگی باشد آنگاه نسبیت عام و خاص باهم تناقض خاهند داشت . چراکه در نسبیت خاص سرعت هم باعث گرانش میگردد و همان حس به عقب رفتن در صندلی را تداعی میکند ، در حالی که سرعت هیچ حس سقوطی به جسم وارد نمیکند بنابراین بسیار واضح است ، آنچه که باعث گرانش میشود سقوط در خمیدگی فضا نیست بلکه فشاری است که چگالی فضا بر جسم وارد میکند . من نمیدانم چرا تنسور تکانه انرژی برابر صفره در حالیکه فضا مملو از انرژیه . چیزی که در نسبیت خاص بهش رسیدیم
آخه مگه مجبوري ... ... تانسور چه ميفهمي چيه خميدگي فضا چه ميفهمي چيه ...

Re: پایان نسبیت اینشتین با حل دقیق معادلات خود او ( فیزیک مط

ارسال شده: چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶ - ۱۱:۰۳
توسط You-See
absolute physics نوشته شده:
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ - ۲۱:۲۱
غرور بی جا ناشنوایی می اورد و ناشنوایی کج فهمی و کج فهمی عمری را به هدر می دهد.
smile202 smile202 smile202
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی