صفحه 1 از 1

باز بهنجارش اختلالی

ارسال شده: دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۸:۱۱
توسط hooman_hedayti
چگونه میتوان از بازبهنجارش اختلالی به مثابه یک روش تصحیح لاگرانژی استفاده کرد smile072 smile072 smile072 smile072