بارِ القا شده در جسم

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
محرم علی

نام: محرمعلی گروسی هپروان

عضویت : شنبه ۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۳:۳۶


پست: 1بارِ القا شده در جسم

پست توسط محرم علی »

سلام در چه شرایطی بار القا شده در جسمی شده در جسمی دیگر برابر با بار جسم القا کننده خواهد شد؟

نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami

محل اقامت: Tehran, Qeytariyeh

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 841

سپاس: 504

جنسیت:

تماس:

Re: بارِ القا شده در جسم

پست توسط rohamjpl »

قانون حفظ شارژ چیست؟
معنی قانون حفظ شارژ. شارژ نه ایجاد می شود و نه از بین می رود ، فقط می تواند از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل شود.در اصطلاح کلاسیک ، این قانون بیان می کند که ظهور مقدار مشخصی از بار مثبت در یک قسمت از سیستم همیشه با ظهور مقدار مساوی بار منفی در جای دیگر سیستم همراه است پس تعریف قانون حفظ شارژ چیست؟
: یک اصل در فیزیک: کل بار الکتریکی یک سیستم جدا شده بدون توجه به تغییرات داخلی ممکن است ثابت بماند.
خوب شما قانون بقای شارژ فراموش کردید در دو کره قانون حفظ شارژ در فرآیند شارژ القایی به راحتی رعایت می شود. با توجه به مثال بالا ، می توان به دو حوزه به عنوان یک سیستم نگاه کرد. قبل از فرآیند شارژ ، شارژ کلی سیستم صفر بود. تعداد پروتون ها و الکترون ها در دو کره برابر است.. در بالا ، الکترون ها از کره A به کره B منتقل می شوند. در این مرحله ، کره های منفرد شارژ می شوند. مقدار بار مثبت روی کره A برابر است با مقدار بار منفی روی کره B اگر کره A دارای 1000 واحد بار مثبت باشد ، پس کره B دارای 1000 واحد بار منفی است. تعیین شارژ کلی سیستم حساب آسان است. این به سادگی مجموع اتهامات مربوط به حوزه های مختلف است.
شارژ کلی دو حوزه = +1000 واحد + (1000 واحد) = 0 واحد
شارژ کلی سیستم دو جسم بعد از فرآیند شارژ همان است که قبل از شارژ شدن وجود دارد. در طی این فرآیند شارژ ، شارژ ایجاد نمی شود یا از بین نمی رود. به سادگی از یک جسم به شکل الکترون به جسم دیگر منتقل می شود.یک بالون با بار مثبت نزدیک کره A می شود. وجود بار مثبت باعث جابجایی الکترونها از کره B به (و به) کره A می شود. این حرکت توسط یک اصل ساده ایجاد می شود که مخالفان جذب می کنند . الکترونهای دارای بار منفی در سراسر سیستم دو کره ای جذب بالون با بار مثبت می شوند. این حرکت الکترون ها از کره B به کره A کره B را با بار کلی مثبت و کره A را با بار منفی کلی ترک می کند. سیستم دو کره قطبی شده است. در حالی که بالون با بار مثبت هنوز در نزدیکی نگه داشته شده است ، کره B از نظر جسمی از کره A جدا شده است. بار مثبت اضافی به طور یکنواخت در سطح کره توزیع می شود. بار منفی اضافی کره A به سمت چپ کره کره شلوغ باقی مانده و موقعیت خودش نزدیک به بالون است. هنگامی که بالون برداشته شد ، الکترون ها خود را در مورد کره A توزیع می کنند تا بار منفی اضافی به طور مساوی در سطح توزیع شود. در پایان ، کره A بار منفی و کره B بار مثبت می شود.ببینید یک میله رسانای با بار مثبت با بار خالص + 4 ، یک کره رسانای خنثی را لمس می کند. در حین انتقال ، 2 الکترون از کره خنثی به میله منتقل می شوند زیرا الکترونها جذب بار مثبت می شوند و می خواهند از الکترونهای دیگر پخش شوند. بعد از آن میله دارای بار خالص + 2e و کره دارای بار خالص + 2 e است.
کل بار بین دو جسم + 4e قبل و بعد از انتقال است ، بنابراین شارژ حفظ می شود. الکترون ها توزیع مجدد می شوند تا میله بار مثبت کمتری پیدا کند و کره بار مثبت شود و پروتون ها ثابت بمانند.پس توجه کنید حفاظت از شارژ ، که به عنوان یک قانون حفاظت فیزیکی در نظر گرفته شده است ، بیانگر آن است که تغییر در میزان بار الکتریکی در هر حجم از فضا دقیقاً برابر با مقدار بار وارد شده به حجم منهای میزان بار خارج شده از حجم است.پس مقدار کل همیشه ثابت هست .i hope i helped roham smile072 smile261
تصویر

ارسال پست