صفحه 3 از 3

Re: تفاوت وزن یک جسم گرم و یک جسم سرد

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۰۷:۴۵
توسط rohamavation
عنوان مثال، اگر من یک ظرف 1 کیلوگرمی آب در دمای اتاق داشته باشم، مثلاً 295 کلوین در مقابل یکی با آب گرم که در دمای 373 کلوین می جوشه، پس تفاوت جرم Δm را میتونم با استفاده از$\Delta m = \frac{m_0 c_\mathrm{th} \Delta T}{c^2}$
محاسبه کنم که در آن$ m_0 $جرم در دمای 295 K بنابراین در اینجا $m_0 = 1\ \mathrm{kg}$ کیلوگرم ΔT اختلاف دما ست در اینجا $373 - 295 = 78\ \mathrm{K}$ و $c_\mathrm{th}$ظرفیت گرمایی ویژه آب، $4184\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}$ است. با این پارامترهاکه اوردم Δm حدود $3.6 \times 10^{-12}\ \mathrm{kg}$کیلوگرم یا 3.6 نانوگرم است.میتونید ابزاری دارین اندازه بگیرین اما من اشتباه میکنم . (علاوه بر این، برای یکظرف تلفات تبخیریو تابش هم دارم حالا من میگم ایزوله شده تبخیر جز خود جرم محاسبه بشه و بنابراین بهتر است از یک قطعه جامد مانند فلز که در محدوده وسیع تری گرم میشه برای جبران ظرفیت های حرارتی کمتری استفاده کنید .$\Delta m = \frac{3kT}{2c^2}\\
\Delta m c^2 = \frac32kT$
..I hope I have helped you in understanding the question. Roham Hesami, seventh semester
aerospace engineering
تصویر
smile072 smile072 رهام حسامی ترم هفتم مهندسی هوافضا