میدان الکتریکی یک چهار قطبی در نقطه ای در فاصله r چقدر است؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
fizikkhahjavan

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۸/۹ - ۰۸:۵۹


پست: 26

سپاس: 1

میدان الکتریکی یک چهار قطبی در نقطه ای در فاصله r چقدر است؟

پست توسط fizikkhahjavan »

با سلام

سه سوال دارم:

1- میدان الکتریکی یک چهار قطبی در نقطه ای که در فاصله r از بار 2q- قرار دارد چقدر است؟(بر حسب r و زاویه بین r و محور دو قطبی)(این نقطه در امتداد محور چهار قطبی نیست) ساختار چهار قطبی : q+ ................-2q .................+q

2- دو کره توپر(یکی دارای بار qو دیگری دارای بار q-) را با هم قطع می دهیم (یعنی دارای یک حجم مشترک هستند.) فاصله مراکز دو کره از هم d است و هر دو کره به شعاع R هستند. میدان الکتریکی در حجم مشترک (که بار خالص در آن جا صفر است) چقدر است؟

3- درون یک کره توپر به شعاع R حفره ای کروی به شعاع a وجود دارد. فاصله بین مرکز حفره و مرکز کره d است. داخل حفره یک دوقطبی الکتریکی قرار می دهیم. بیشینه و کمینه انرژی پتانسیل دو قطبی چقدر است؟(فاصله دو بار دوقطبی نسبت به d بسیار کوچکتر است.)

با تشکر فراوان

ارسال پست