مقیاس پلانک

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
vajihesabzali

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ - ۱۵:۴۳


پست: 1

سپاس: 4

مقیاس پلانک

پست توسط vajihesabzali »

مقیاس پلانک
در فیزیک ذرات و کیهانشناسی نظری، مقیاس پلانک (که برگرفته از نام ماکس پلانک) یک مقیاس انرژی از مرتبه 1.22*10^19 گیگا الکترون ولت است. ( که به وسیله رابطه هم ارزی جرم-انرژی انیشتین E=MC2 می توانیم ابعاد جرم پلانک را 2.17 بدست آوریم). که در این ابعاد اثرات کوانتومی گرانش قوی می شود. توصیف کنونی و تئوری هایی که برای برهمکنش های ذرات زیر اتمی بر اساس نظریه میدان های کوانتومی در این مقیاس انجام شده است، نامعتبر است. به این دلیل که اثرات نا بهنجار شدن گرانش با تئوری میدان دیده می شود.
در مقیاس پلانک انتظار می رود که قدرت نیروی گرانش با دیگر نیروهای بنیادی طبیعت قابل مقایسه باشد و اعتقاد بر این است که تمام نیروهای بنیادی در این مقیاس تبدیل به یک نیروی واحد می شود، اما مکانیزم دقیق این وحدانیت تا کنون نا شناخته باقی مانده است. از این رو مقیاس پلانک نقطه ای است که اثرات کوانتومی گرانش بعد از آن می تواند در مقایسه با دیگر برهمکنش های بنیادی نادیده گرفته شود. و جایی که تقریب ها و محاسبات کنونی شروع به شکسته شدن می کند و اینجا است که دلیل موجهی برای رفع این تضاد نیاز می شود.
در حالی که فیزیک دانها در سطح کوانتومی درک خوب و کاملی از برهکمنش های نیروهای بنیادی دارند، جاذبه مبهم است و با مکانیک کوانتومی در انرژی های خیلی بالا که در چارچوب تئوری میدان های کوانتومی جمع نمی شود. در انرژی های پایین تر عموماً نادیده گرفته می شود اگرچه که برای انرژی های نزدیک به مقیاس پلانک یا کمتر از مقیاس پلانک یک تئوری جدید گرانش کوانتومی مورد نیاز است.
این رهیافت جاری ما را به نظریه ریسمان و M-تئوری رهنمود می سازد. رهیافت های دیگر برای حل این مشکل شامل نظریه گرانش کوانتوم حلقه (LQG) ، هندسه ناوردا (NCG) و مجموعه های سببی (Causal sets) می شود.
واژه مقیاس پلانک همچنین اشاره به مقیاس طول و مقیاس زمان نیز دارد.
کمیت SI معادل در دستگاه

زمان پلانک
5.39121 × 10−44 s

جرم پلانک
2.17645 × 10−8 kg

طول پلانک (ℓP)
1.616252×10−35 m

وجیهه سبزعلی
منبع: ویکی پدیا انگلیسی

ارسال پست