صفحه 1 از 1

مقایسه خودکار متون برای تناسبهای داخلی وخارجی

ارسال شده: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۱:۵۴
توسط daliliali14
شناسایی خودکار و بیطرفانه متون برتر !
با تعریف برتری متون !
برتری متون با شناسایی خودکار برای داشتن تناسبهای داخلی وخارجی !
آیا کتابی ممکن است بیشترین تناسبها را داشته باشد ؟
آیا نرم افزاری برای مقایسه بیطرفانه متون وجود دارد؟
مثل ساده و اولیه : برای داشتن 1 کلمه یک ! 2 کلمه 2 ! 3 کلمه 3 ! ...
سایر تناسبها شامل انواع دیگر تناسبهای مرتبط با مفاهیم و مطالب متن باشند.