فازهای ماهLunar phase

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2523

سپاس: 4628

جنسیت:

تماس:

فازهای ماهLunar phase

پست توسط rohamavation »

فازهای ماهLunar phase
ماه خود نور تولید نمی کند. توسط خورشید روشن می شود. همانطور که ماه به دور زمین می چرخد، بخشی از ماه روشن که ما می بینیم تغییر می کند - باعث ایجاد فازهای ماه می شود.از آنجایی که ماه یک کره است و به دور زمین می چرخد، بر اساس زمان آن را متفاوت می بینیم. در نمودار، فاز ماه بر اساس موقعیت ماه و میزان تابش نور خورشید از سمت راست است. به طور کلی، این "خط روز-شب" است که ما از زمین می بینیم که 8 مرحله ماه را نشان می دهد.از آنجایی که ماه به دور زمین می چرخد، بر اساس موقعیت مکانی آن بین زمین و خورشید، سایه های متفاوتی خواهد داشت. این دو طرف مختلف روز (روشن) و شب (تاریک) همان چیزی است که ما آن را فازهای ماه می نامیم نور خورشید نشان داده شده است که از سمت راست وارد می شود. البته زمین در مرکز نمودار قرار دارد. ماه در طول چرخش خود به دور زمین در 8 مرحله کلیدی نشان داده می شود. نام فاز ماه در کنار تصویر نشان داده شده است. تصویرخط نقطه چین از زمین تا ماه نشان دهنده خط دید شما هنگام نگاه کردن به ماه است. تصویر ماه بزرگ نشان می دهد که در آن نقطه از چرخه چه چیزی می بینید. برای فازهای غبغب رو به زوال، ربع سوم و هلال در حال کاهش، باید هنگام تصور خط دید، خود را وارونه کنید. وقتی این کار را انجام می‌دهید، «می‌بینید» که قسمت نورانی در سمت چپ شماست،تصویر
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دقیقاً نیمی از ماه همیشه توسط خورشید روشن می شود. البته این کاملاً منطقی است، اما برای درک مراحل باید آن را تجسم کنید. در زمان‌های معینی هم بخش نور خورشید و هم قسمت سایه‌دار را می‌بینیم - و این شکل‌های مختلف فاز ماه را ایجاد می‌کند که همه ما با آن آشنا هستیم. همچنین توجه داشته باشید که قسمت سایه دار ماه با چشم غیرمسلح نامرئی است. . در نهایت، لطفاً متوجه شوید که این نمودار فقط برای نشان دادن نحوه عملکرد فازها است. قمرهای کوچک درونی در نمودار این واقعیت را نشان نمی دهند که یک طرف ماه همیشه رو به زمین است.تصویر
من نمی بینم این چه مشکلی دارد. نمودار به گونه ای ترسیم شده است که ناظر همیشه مستقیم به ماه نگاه می کند. در چنین شرایطی، ماه نو و هلال ماه فقط در طول روز قابل مشاهده است (و البته ماه به وضوح در طول روز قابل مشاهده است). در عمل می‌توانیم ماه را در ارتفاعات مختلف در حین چرخش زمین رصد کنیم، بنابراین هلال ماه‌ها را واقعاً می‌توان مشاهده کرد، یا قبل از طلوع فجر یا بعد از غروب شب غروب می‌کنند. به عنوان مثال، موقعیت هلال اپیلاسیون را در نظر بگیرید. شما می توانید این را از موقعیتی روی زمین که می توانید آن را به عنوان موقعیت "ساعت 11" در تاریکی توصیف کنید، مشاهده کنید، اما نه از موقعیت "ساعت 9" در نیمه شب.
البته نمی توان از نمودار برای محاسبه کمی استفاده کرد زیرا فاصله زمین و ماه در این نمودار بسیار کوچک است و زمین-خورشید-ماه در یک صفحه حرکت نمی کنند.تصویر
.ماه نو (New Moon)
هلال فزاینده (Waxing Crescent)
تربیع (ربع) اول (First Quarter)
کوژماه یا تحدب فزاینده (Waxing Gibbous)
ماه کامل (Full Moon)
کوژماه یا تحدت کاهنده (Waning Gibbous)
تربیع آخر (Last Quarter)
هلال کاهنده (Waning Crescent)
وقتی که بیشتر از نصف ماه روشن است کوژماه (Gibbous Moon) نامیده می‌شود.
وقتی که کمتر از نصف ما روشن است هلال (Crescent Moon) نامیده می‌شود..hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
تصویر

ارسال پست