نظرخواهي درباره عملكرد مركز فيزيك ايران به رياست دكتر منصوري

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست


دموكراسي

نظرخواهي درباره عملكرد مركز فيزيك ايران به رياست دكتر منصوري

پست توسط دموكراسي »

--------------------------------------------------------------------------------

ايا به نظر شما مركز فيزيك ايران كه هيچ گاه جواب هيچ كسي را نمي دهد عملكرد مناسبي داشته است؟ اگر داشته است يك نتيجه كه مورد اهميت جهاني است و كار اين مركز فيزيك است بگوييد؟

ايا يك مركز فيزيك دولتي تنها جاي 5 نفر است كه اينها در اين مركز بشينند و تحقيقات كنند و در مركز را بروي همه ببندند؟ اگر چنين است يك نتيجه از عملكرد مناسب اين 5 نفر كه از دوستان نزديك دكتر منصوري هستند بگوييد؟

چرا شخص مناسب تري بجاي دكتر منصوري در اين مركز مهم كه رهبر كشور نيز به اهميت ان اشاره كرده است قرار نمي دهند كه حداقل دو تا كار جهاني كرده باشه؟ اگر مي گوييد كه چنين كسي نيست تنها كافي است كه يك سري به ليست فيزيكدانها حال حاضر ايران جهان بزنيد؟ ايا نمي شود يكي را انتخاب كرد و براي گسترش بهتر فيزيك ايران ايشان را به ايران اورد؟

ايا كسي كه كارش همواره ترجمه كردن متون فيزيك بوده است بهتر است يا كساني كه كارهاي بزرگ تحقيقاتي انجام داده اند؟


اگر سخن ما را باور نداريد تنها كافي است كه يك زنگ به اين مركز بزنيد تا ببينيد كه همواره و هميشه دختركي منشي كه چيزي هم از فيزيك نمي داند جواب شما را مي دهد و همواره مي گويد كسي نيست هيچ كس نيست؟ هنگامي كه با اين دختر مي گويي خوب از مديران اين مركز حداقل يكي از اينها كي هستند تا سوال خود را بپرسيم. اين دختر مي گويد شما تماس نگيريد اينجا كسي نيست.

ايا مركزي كه در ان حتي يك نفر ادم حسابي نيست مركز فيزيك ايران است؟

كجاست اين احمدي نژاد تا مانند بسياري از عاملان فساد كه ايشان از كار بركنار كرده اند اين يكي را كه از همه مفسد تر است و يگانه عامل عقب ماندگي فيزيك ايران است از كار بركنار كند.

ايشان تنها بلد است به مقام خود خدمت كند. وجود اين شخص به صورت فعال در كشور نشانه هاي وجود عقب ماندگي فكري كشور است و نشانه اين است كه هنوز دولت ما دولت پاينده نيست و ما هنوز در ساده ترين مسايل عقب هستيم و دموكراسي هنوز در ايران شكل نگرفته است.
اگر شكل مي گرفت براي رياست مركز فيزيك از تمام فيزيك خوان هاي كشور نظر خواهي مي شد.مهمان

Re: نظرخواهي درباره عملكرد مركز فيزيك ايران به رياست دكتر منصوري

پست توسط مهمان »

[quote="دموكراسي"]--------------------------------------------------------------------------------

ايا به نظر شما مركز فيزيك ايران كه هيچ گاه جواب هيچ كسي را نمي دهد عملكرد مناسبي داشته است؟ اگر داشته است يك نتيجه كه مورد اهميت جهاني است و كار اين مركز فيزيك است بگوييد؟

ايا يك مركز فيزيك دولتي تنها جاي 5 نفر است كه اينها در اين مركز بشينند و تحقيقات كنند و در مركز را بروي همه ببندند؟ اگر چنين است يك نتيجه از عملكرد مناسب اين 5 نفر كه از دوستان نزديك دكتر منصوري هستند بگوييد؟

ارسال پست