نقاب سرخ اشكار شد

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست


مهمان

نقاب سرخ اشكار شد

پست توسط مهمان »

--------------------------------------------------------------------------------

نجوم- نسترن فاضلي:تلسكوپ فضايي اسپيتزر ناسا به تازگي از يك جفت كهكشان تصويربرداري كرده است. اين تصوير فرو سرخ همانند دو چشم آبي يخزده مي ماند كه از پشت نقابي سرخ رنگ از جنس گردباد با طراحي هنرمندانه به ما خيره شده اند.
اين چشم ها در حقيقت مراكز دو كهكشان در حال تركيب هستند كه اخيرا يكديگر را ملاقات و شروع به گردش حول يكديگر كرده اند. اين نقاب از بازوهاي مارپيچي در هم تابيده اين دو كهكشان شكل گرفته است.
در امتداد بازوها خوشه هاي ستاره اي غبارآلودي متشكل از ستاره هاي تازه متولد شده ديده مي شود. اين ستاره ها همانند مرواريدهايي هستند كه پشت سرهم در يك ريسمان رديف شده اند.
اين اولين باري است كه اخترشناسان خوشه هايي ستاره اي از اين نوع موسوم به «مهره هاي در ريسمان» را مشاهده كرده اند.
طبق گفته محققان اين خوشه هاي مهره اي شكل بعد از اولين ملاقات اين زوج كهكشاني به وجود آمده اند.
كهكشانها يكديگر را به لرزش درآورده و باعث مي شوند گاز و غبار به اطراف حركت كنند و در بسته هايي جمع شوند در اين هنگام چگالي آنها به حدي مي رسد كه غبار جمع شده بر اثر گرانش دچار رمبش مي شود.
مواد به شكل ابرهاي مهره مانند منقبض مي شوند و ستاره هايي در اندازه هاي متفاوت در آنها پديد مي آيند. به سبب اين كه ابرهاي غبارآلود اطراف اين دو كهكشان در نور فرو سرخ مي درخشند دوربين فرو سرخ اسپيتزر اولين ابزاري است كه آنها را آشكار نموده است.
ستاره هاي داغ جواني كه درون اين سحابي ها لانه كرده اند غبار اطراف خود را گرم مي كنند و سبب تابش غبار در طول موج فروسرخ مي شوند. مي توانيد در تصوير اين غبار را به رنگ قرمز و ستاره هاي درون آن را به رنگ آبي ببينيد.
همچنين بر اساس داده هاي اسپيتزر نوري غير معمول از يك مهره درخشان سمت چپ نقاب به چشم مي خورد. اين گوي درخشان جذاب بسيار پر جرم است و۵درصد از تمام نور فرو سرخي كه از دو كهكشان ساطع مي شود را به خود اختصاص مي دهد.
به نظر مي رسد كه ستاره هاي مركزي درون اين خوشه چگال احتمالا در حال به هم پيوستن و تشكيل يك سياه چاله هستند. تصوير نور مرئي اين كهكشانها ستاره هايي را درون مهره ها نشان مي دهد ولي خود مهره ها مخفي هستند.
در آن تصاوير كهكشانها بيشتر شبيه به چشمان يك جغد با بالهايي از جنس ستاره ها هستند. اين دو كهكشان در فاصله۱۴۰ ميليون سال نوري از ما قرار دارند. آنها ۵۰۰ ميليون سال ديگر يكي مي شوند.
__________________

ارسال پست