پارسی را پاس بداریم

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

ترمز نگاه نوشته شده:استاد هرمز .
کلمات هرمز و ترمز فارسی است ؟ smile072 smile072
ممنونم اگه جواب بدید .
هرمز پارسی و کوتاه شده ی اهورامزدا ( نام خدا) است
که برابر خداوند هرویسپ دان (داننده ی همه چیز) است
و ترمز یک واژه ی روسی است ، چون زمانی که اروپا و
روس ،موتور و خودرو میساخت ، ما امامزاده میساختیم .
ممنون تازی است، از ریشه ی "م ن ن " ( منت) از در
مفعول و بجای آن می توان گفت سپاس.
کلمه = واژه
کلمات = واژگان
جواب = پاسخ
smile072
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
Angel!

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ - ۲۱:۴۳


پست: 2552

سپاس: 955

Re: واژگان پارسی

پست توسط Angel! »

ترمز نگاه نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:
ترمز نگاه نوشته شده:استاد هرمز .
کلمات هرمز و ترمز فارسی است ؟ smile072 smile072
ممنونم اگه جواب بدید .
هرمز پارسی و کوتاه شده ی اهورامزدا ( نام خدا) است
که برابر خداوند هرویسپ دان (داننده ی همه چیز) است
و ترمز یک واژه ی روسی است ، چون زمانی که اروپا و
روس ،موتور و خودرو میساخت ، ما امامزاده میساختیم .
ممنون تازی است، از ریشه ی "م ن ن " ( منت) از در
مفعول و بجای آن می توان گفت سپاس.
کلمه = واژه
کلمات = واژگان
جواب = پاسخ
smile072
بعدش یه سوال دیگه داشتم . میشه درباره واژه لشکر توضیحاتی ارائه کنید ؟
هرمز چرا با خودت حرف میزنی smile063

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

ترمز نگاه نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:
ترمز نگاه نوشته شده:استاد هرمز .
کلمات هرمز و ترمز فارسی است ؟ smile072 smile072
ممنونم اگه جواب بدید .
هرمز پارسی و کوتاه شده ی اهورامزدا ( نام خدا) است
که برابر خداوند هرویسپ دان (داننده ی همه چیز) است
و ترمز یک واژه ی روسی است ، چون زمانی که اروپا و
روس ،موتور و خودرو میساخت ، ما امامزاده میساختیم .
ممنون تازی است، از ریشه ی "م ن ن " ( منت) از در
مفعول و بجای آن می توان گفت سپاس.
کلمه = واژه
کلمات = واژگان
جواب = پاسخ
smile072
بعدش یه سوال دیگه داشتم . میشه درباره واژه لشکر توضیحاتی ارائه کنید ؟
لشکر واژه پارسی میانه ( پهلوی) است که در زبان
ما لشگر و در زبان لاتین exercitium و از
زبان لاتین (رم باستان) به عربی رفته و آنجا
"عسکر" شده.
واژه ی لشگر در فرهنگ پهلوی فشرده، نوشته ی
مکنزی در برگ ۵٢ آمده است. به سرباز هم
میگفتند لشکریگ که همان لشکری امروزین است.
---
سؤال = پرسش
بعدش = سپس
توضیح = روشنگری
ارائه کردن = نشان دادن، پیش آوردن، در دید نهادن
آخرین ویرایش توسط هرمز پگاه چهارشنبه ۱۳۹۱/۳/۳۱ - ۲۲:۲۱, ویرایش شده کلا 1 بار
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

albert maryam نوشته شده:
ترمز نگاه نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:
ترمز نگاه نوشته شده:استاد هرمز .
کلمات هرمز و ترمز فارسی است ؟ smile072 smile072
ممنونم اگه جواب بدید .
هرمز پارسی و کوتاه شده ی اهورامزدا ( نام خدا) است
که برابر خداوند هرویسپ دان (داننده ی همه چیز) است
و ترمز یک واژه ی روسی است ، چون زمانی که اروپا و
روس ،موتور و خودرو میساخت ، ما امامزاده میساختیم .
ممنون تازی است، از ریشه ی "م ن ن " ( منت) از در
مفعول و بجای آن می توان گفت سپاس.
کلمه = واژه
کلمات = واژگان
جواب = پاسخ
smile072
بعدش یه سوال دیگه داشتم . میشه درباره واژه لشکر توضیحاتی ارائه کنید ؟
هرمز چرا با خودت حرف میزنی smile063
من "هرمز" هستم، ایشان تنها "ترمز" است!
شما هم نیاز به چشم پزشک دارید .
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
Angel!

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ - ۲۱:۴۳


پست: 2552

سپاس: 955

Re: واژگان پارسی

پست توسط Angel! »

هرمز پگاه نوشته شده:
albert maryam نوشته شده:
ترمز نگاه نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده: هرمز پارسی و کوتاه شده ی اهورامزدا ( نام خدا) است
که برابر خداوند هرویسپ دان (داننده ی همه چیز) است
و ترمز یک واژه ی روسی است ، چون زمانی که اروپا و
روس ،موتور و خودرو میساخت ، ما امامزاده میساختیم .
ممنون تازی است، از ریشه ی "م ن ن " ( منت) از در
مفعول و بجای آن می توان گفت سپاس.
کلمه = واژه
کلمات = واژگان
جواب = پاسخ
smile072
بعدش یه سوال دیگه داشتم . میشه درباره واژه لشکر توضیحاتی ارائه کنید ؟
هرمز چرا با خودت حرف میزنی smile063
من "هرمز" هستم، ایشان تنها "ترمز" است!
شما هم نیاز به چشم پزشک دارید .
یعنی تو ترمز نیستی؟ smile059

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

albert maryam نوشته شده: ....
یعنی تو ترمز نیستی؟ smile059
نه، شما در این برگ ترمز فرهنگ و زبان پارسی هستید،
جز این از شما فرهنگ ستیزان چشم نمی توان داشت.
smile021
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
Angel!

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ - ۲۱:۴۳


پست: 2552

سپاس: 955

Re: واژگان پارسی

پست توسط Angel! »

هرمز پگاه نوشته شده:
albert maryam نوشته شده: ....
یعنی تو ترمز نیستی؟ smile059
نه، شما در این برگ ترمز فرهنگ و زبان پارسی هستید،
جز این از شما فرهنگ ستیزان چشم نمی توان داشت.
smile021
smile039 smile034

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

کواسار نوشته شده:
ترمز نگاه نوشته شده:استاد هرمز .
کلمات هرمز و ترمز فارسی است ؟ smile072 smile072
ممنونم اگه جواب بدید .
ترمز کلمه ای عربی است که اصل آن تلمیذ بوده که در کار درس خواندن مثل آهو تو گل میماند و آن را برای ماشینی که در وسط جاده ترمز کند و همانجا بماند به کار میبرند .
درباره واژه هرمز اصل آن مارموز بوده که معنی آن را خود میدانید . smile058 smile058
از اسلامیست های تازی پرست و
دشمنان زبان پارسی و فرهنگ ایرانی
جز این هرزگی ها نمیتوان چشم داشت.
فاعتبروا یا اولی الابصار!
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

کواسار

نام: امیر

محل اقامت: تهران

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۷/۲۲ - ۱۸:۱۹


پست: 170

سپاس: 30

جنسیت:

Re: واژگان پارسی

پست توسط کواسار »

هرمز پگاه نوشته شده:
کواسار نوشته شده:
ترمز نگاه نوشته شده:استاد هرمز .
کلمات هرمز و ترمز فارسی است ؟ smile072 smile072
ممنونم اگه جواب بدید .
ترمز کلمه ای عربی است که اصل آن تلمیذ بوده که در کار درس خواندن مثل آهو تو گل میماند و آن را برای ماشینی که در وسط جاده ترمز کند و همانجا بماند به کار میبرند .
درباره واژه هرمز اصل آن مارموز بوده که معنی آن را خود میدانید . smile058 smile058
از اسلامیست های تازی پرست و
دشمنان زبان پارسی و فرهنگ ایرانی
جز این هرزگی ها نمیتوان چشم داشت.
فاعتبروا یا اولی الابصار!
پ شوخی بیش نبود با جناب ترمز که گویا شمایید .

نمایه کاربر
Angel!

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ - ۲۱:۴۳


پست: 2552

سپاس: 955

Re: واژگان پارسی

پست توسط Angel! »

ترمزو هرمز برادرن هردو عزیز مادرن
smile021

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

albert maryam نوشته شده:ترمزو هرمز برادرن هردو عزیز مادرن
smile021
گمان کنم شما به تیمار روانکاوان نیازمندید smile028
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
Angel!

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ - ۲۱:۴۳


پست: 2552

سپاس: 955

Re: واژگان پارسی

پست توسط Angel! »

هرمز پگاه نوشته شده:
albert maryam نوشته شده:ترمزو هرمز برادرن هردو عزیز مادرن
smile021
گمان کنم شما به تیمار روانکاوان نیازمندید smile028
واقعا ؟؟!!! smile047
smile045

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

albert maryam نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:
albert maryam نوشته شده:ترمزو هرمز برادرن هردو عزیز مادرن
smile021
گمان کنم شما به تیمار روانکاوان نیازمندید smile028
واقعا ؟؟!!! smile047
smile045
داستان مسخره بازی هرمز و ترمز، را در کودکان دبستانی میشود دید.
گویا جمهوری اسلامی این برکت ! را داشته که تراز خردمندی را از
١۸ سالگی تا ۴۸ سالگی بالا ببرد و این یکی از دستاورد های اسلام .
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

sanaz-ism

محل اقامت: ایروان

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ - ۱۰:۰۰


پست: 268

سپاس: 9

جنسیت:

Re: واژگان پارسی

پست توسط sanaz-ism »

استاد هرمز خردمند , سپاس از تلاش گرانسنگ شما در زنده کردن فرهنگ و زبان پارسی ...این جستار برای من بسیار سودمند است

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7238

سپاس: 978


تماس:

Re: واژگان پارسی

پست توسط هرمز پگاه »

sanaz-ism نوشته شده:استاد هرمز خردمند , سپاس از تلاش گرانسنگ شما در زنده کردن فرهنگ و زبان پارسی ...این جستار برای من بسیار سودمند است
سپاس، اگر تنها یک تن هم از این جستار بر گیرد،
کار ما بیهوده نبوده است و گامی خــُرد در راستای
زنده نگاه داشتن زبان نیایی پارسی انجام شدست.


جـُـستار= مطلب
راستا = جهت
نیا= جد
نیایی = اجدادی
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

ارسال پست