منظور از مکانیک پیوسته چیست؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 1848

سپاس: 3349

جنسیت:

تماس:

منظور از مکانیک پیوسته چیست؟

پست توسط rohamjpl »

منظور از مکانیک پیوسته چیست؟
مکانیک پیوسته وسیله ای برای مطالعه رفتار مواد با نادیده گرفتن ذرات ذرات آن است. یک پیوستار ناحیه ای است که می تواند به طور بی نهایت تقسیم و تقسیم شود. بدون ذرات منفردمکانیک پیوسته یا مکانیک رسانه پیوسته به دنبال ایجاد مدل های ریاضی پیش بینی کننده رفتار مواد است که نیروهای اعمال شده (مکانیکی و انواع دیگر) را به تغییر شکل و حرکت مواد مرتبط می کند.
روش پیوسته چیست؟
در رویکرد پیوسته، بر فرمول‌بندی روابط بین اجزای تنش و اجزای تغییر شکل (یا میزان تغییر شکل) تأکید می‌شود، که سپس باید واکنش ماده به تغییر شکل خاص اعمال‌شده را به درستی توصیف کند.
قانون پیوستگی چیست؟
مکانیک پیوسته اساساً بر چهار اصل مکانیکی بنیادی استوار است که معمولاً به عنوان قوانین بقا یا قوانین تعادل شناخته می شود: (1) قانون بقای جرم، (2) قانون تعادل حرکت خطی، (3) قانون تعادل زاویه ای. حرکت، و (4) قانون تعادل انرژی.
چرا مکانیک سیالات پیوسته دقیق است وقتی اجزای تشکیل دهنده اجسام گسسته با اندازه محدود هستند؟تئوری سیالات پارامترهای ماده را در تانسور تنش معرفی می کند که به مدل سازی ماده کمک می کند. ضریب ویسکوزیته ثابت تناسبی است که یک گرادیان سرعت در یک سیال را با نیروی مورد نیاز برای حفظ آن گرادیان مرتبط می‌کند. هدایت حرارتی ثابت تناسبی است که گرادیان دما را در یک سیال به شار انرژی مرتبط می‌کند، یعنی قانون فوریه در نهایت، ضریب انتشار ثابت تناسبی است که گرادیان در غلظت گونه‌ای شار جرمی را مرتبط می‌کند. البته فقط در صورتی کار می کند که کار کند.
wrt مخفف «با توجه به» که معمولاً با یک متغیر همراه است
مثال: "بگذارید زمان ارتفاع را پیدا کنیم" به این معنی است که می خواهیم بفهمیم ارتفاع با تغییر زمان چگونه تغییر می کند
استنتاج خود سازگار از معادلات ناویر-استوکس، w.r.t وجود دارد. چندین قانون حفاظت اما ملاحظات مربوط به معادله بولتزمن، یک فرمالیسم برای گازها در رژیم میکروسکوپی، برای شما مرتبط است. در اینجا، برای بسیاری از سیستم‌ها، می‌توانید مقادیر انتظاری ماکروسکوپی را بیابید، که دینامیک سیالات را تأیید می‌کند و توضیحات میکروسکوپی برای ویسکوزیته‌ها و غیره ارائه می‌دهد. سپس معمولاً گفته می‌شود که نتایج «برای سیستم‌های مایع نیز صادق است».
برای حد، ممکن است اختلال توزیع ماکسول-بولتزمن f(t,x⃗) را فرض کنیم که به طور ضعیفی به فضا و زمان بستگی دارد. این تقریب زمان آرامش یا مرتبه$0.5^{th}$در نظریه چاپمن-انسکوگ است. از این طریق می توان چگالی متوسط ​​(ذره)، سرعت متوسط ​​و انرژی جنبشی متوسط ​​(دما) را محاسبه کرد. مثلا
$\vec V:=\langle \vec v\rangle$
$T(t,\vec x):=\frac{1}{3}\left\langle m\left(\vec v-\vec V\right)^2 \right\rangle,$
جایی که $\langle\dots\rangle$میانگین w.r.t است. توزیع ذره با$f(t,\vec x)$. این روش یک سرعت ماکروسکوپی/خالص و یک توزیع دمای محلی را می دهد. در نهایت معادله ای از حالت، مانند$P=\frac{N}{V}k_B T$، یا به عبارت بهتر، کامل می شود
$P(t,\vec x)=n(t,\vec x)\ T(t,\vec x),$
که کمیت های ماکروسکوپی مانند دما را به فشار مرتبط می کند، که به عنوان میانگین نیز داده شده است و بخشی از تانسور تنش است که در بالا ذکر کردم. معادلات دیفرانسیل، که دینامیک سیالات را کنترل می کند، در نهایت از بقای حرکت در هر دو مورد ناشی می شود..hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
تصویر

ارسال پست