تنوع

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
Alborz Omidi sh

نام: البرز امیدی شاه آباد

عضویت : یک‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۴ - ۱۴:۰۲


پست: 102

سپاس: 39

جنسیت:

تنوع

پست توسط Alborz Omidi sh »

انتخاب طبیعی به ماده خامی نیاز دارد، اگر تمامی اعضای جمعیتی از جانوران یکسان باشند هیچ کدام برتری بر دیگری ندارد اما طبیعت اینطور نیست در واقع هر جمعیت درجه ای از تنوع را داراست و این تفاوت ها هستند که موفقیت یا شکست هر فرد را مشخص میکند. برای مثال تنها ۲۵ درصد شکارهای شیرهای ماده نتیجه دارند.
لامارک پیشنهاد کرد که درازی گردن زرافه ها نتیجه تلاش آنها برای رسیدن به برگ های نوک درختان در طی نسل هاست البته لامار چیزی درباره ساز و کار دقیق این فرایند نگفت.
توضیح داروین با واقعیت ها بیشتر سازگار است چرا که برخی زرافه ها گردن دراز تر از بقیه دارند و این صفت آنها مزیتی است که نسبت به همسایگان کوتاه تر شان غذای بیشتری می خورند و در نتیجه ژن های خود را به نسل بعد انتقال میدهند.
احتمال مرگ در زرافه های کوتاه از گرسنگی و انتقال ندادن ژن به نسل بعد بسیار بالاست. داروین در یافت که زرافه های بلند فرزندانی بلند نیز دارند و در نتیجه انتخاب طبیعی به تولد زرافه های بلندتر می انجامد و به این خاطر زرافه گونه‌ای است بلند.
زرافه ها اما هرگز به یک شکل بلند نیستند همیشه تنوع در میان آنها وجود دارد.
ما فقط به گردن زرافه ها ختم نمی شود. میزان بلندی دم کروکودیل، خط های گورخر، خال های پلنگ، پنجه های خرس، خط های ببر و سال شیر نر هم نشانه هایی از تنوع در جمعیت های جانداران است.
IMG_20220728_180701_496.jpg
البرز امیدی شاه آباد ✍️
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
پژوهشگر زیست شناسی تکاملی 🦖

ارسال پست