حداکثر فشاری را که می توان روی ورق دیوار لاستیکی اعمال کرد

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 1639

سپاس: 3160

جنسیت:

تماس:

حداکثر فشاری را که می توان روی ورق دیوار لاستیکی اعمال کرد

پست توسط rohamjpl »

..من در حال برنامه ریزی برای ساختن یک مانع آب از ورق لاستیکی برای یک پروژه دانشگاه هستم، با این حال، در تعجب بودم که چگونه می توانم حداکثر فشاری را که ورق لاستیکی دیوار می تواند تحمل کند محاسبه کنم. آیا فرمول خاصی برای آن وجود دارد؟
برای آب، من قبلا حداکثر فشار هیدرواستاتیک را محاسبه کرده ام. آیا این حداکثر فشار وارد شده به دیوار است؟
در اینجا نمودار است، که در آن قسمت زرد ورق دیوار لاستیکی است.تصویر
من از یک رویکرد بسیار خام با استفاده از تقریب استحکام مواد که در نظرم توضیح دادم استفاده کردم و برای تنش اسمی در غشای لاستیکی به این نتیجه رسیدم:
$\frac{\sigma}{E}=\frac{1}{2}\left(\frac{P}{E}\frac{R}{h}\right)^{2/3}$
جایی که σ تنش است، E مدول الاستیک لاستیک، P اختلاف فشار در سراسر غشا و h ضخامت لاستیک است. برای پنجره مربعی من R را با S/2 جایگزین می کنم. برای استفاده از این معادله، هنوز باید استرس بحرانی را که باعث از کار افتادن لاستیک می شود، بدونم
فشار هیدرواستاتیک روی سطح صفحه
از آنجایی که فشار به عمق بستگی دارد و اگر سازه (مانند سد) عمودی باشد، عمق متفاوت خواهد بود، باید مشتق یک برش عمودی سازه را بگیرید و از آنجا می تونم آن را در ضرب کنم. ناحیه افقی (صفحه XY).
dx شما تغییر در عمق خواهد بود که "ارتفاع" ناحیه را برای آن برش افقی با فشار مساوی جبران می کنه سپس به یک عرض و سپس به عمق، به علاوه چگالی (ρ) و گرانش نیاز دارید.$\int \rho gh \times \text{area of slice you are finding}$ که در حال یافتن هستید
$\text{area} = dx \text{ (the infinitesimally tiny height for which pressure will be equal)} \times \text{the width of the slice}$این یک مشکل محاسباتی است زیرا هرچه عمیق تر می شوید فشار تغییر می کند.نیروی وارد بر سد انتگرال فشار بر روی منطقه است.$F_{dam} = \int_{A}{p(z)dA}=\int_{0}^{Z}p(z)dz\int_{0}^{L}{dx}$فشار تابعی از چگالی جرم، شتاب گرانشی و عمق است.
$p(z)=\rho g z$
سپس نیروی وارد بر سد $F_{dam}=\frac{\rho g L Z^2}{2}$ است
امیدوارم این کمک کندتصویرhope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضا
تصویر

ارسال پست