شتاب متوسط

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
morvarid_bn

نام: morvarid

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۲۰:۴۶


پست: 7شتاب متوسط

پست توسط morvarid_bn »

سلام کسی میتونه توی حل این سه تا سوال راهنماییم کنه؟ یا اگه جایی این سوالارو دیدین منبع بگین خودم بگردم؟ اشکال دارم

برای انکه هواپیمایی از زمین بلند شود باید سرعتش درباند پرواز ۳۶۰ km/h باشد با فرض اینکه شتاب ثابت است و طول باند پرواز ۱/۸ km است کمینه شتاب لازم هواپیما درصورتی که از حالت سکون شروع به حرکت کند چقدر است؟

توپ تنیسی از ارتفاع ۱/۶ متری رها میشود و پس از برخورد با زمین تا ارتفاع 0/9 متری بالا می اید. اگر توپ برای مدت 0/01 ثانیه با زمین در تماس باشد شتاب متوسط ان در حین تماس چقدر است؟

بالنی با سرعت ۱۲ m/s صعود میکند و هنگامی که در ارتفاع ۸۰ متری از سطح زمین است یک بسته از ان رها میشود چقدر طول میکشد تا بستا به زمین برسد؟

نمایه کاربر
rohamjpl

نام: roham hesami

محل اقامت: Tehran - Qaytariyeh

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 203

سپاس: 132

جنسیت:

تماس:

Re: شتاب متوسط

پست توسط rohamjpl »

جواب اولی $v^2=u^2+2as $ چون $ v=360\ \text{km/hr}=100\ m/s$ و با عدد گذاری $100^2=0^2+2a(1800) $ شتاب $a=2.7777\ m/s^2 $ در واقعیت طول تیک اف $s_S=\int_{0}^{v_S}\,\frac{v\,dv}{a(v)}=-\frac{m}{c_R\,\rho\,S}\ln\left(1-\frac{v_S^2}{v_E^2}\right) $ محاسبه میشه
جواب دوم $ v^{2}-v_0^2=-2g(y-y_{0})$ و رابطه $F={Δp \over Δt} $ کمک بگیری $ ΔP=m(V 2​ −V1​ ) $ با رابطه $ \large \overrightarrow{F}=\frac{\text{d}\overrightarrow{P}}{\text{d}t}\ \Rightarrow \ \overrightarrow{F}=m\frac{\text{d}\overrightarrow{v}}{\text{d}t}=m\overrightarrow{a} $ اشنا هستی حالا عدد گذاری سرعت اولی 5.65 و دوم سرعت دوم 4.24 حالا$ (ΔP=m(V 2​ −V 1​ )=m(−5.65-4.24) $ خوب $ \large \overline{\overrightarrow{F}}=\frac{\triangle\overrightarrow{P}}{\triangle t}$ عدد بزار9.89 تقسیم بر زمان تماس 0.01 میشه 989 خوب در شتاب $ \large \overrightarrow{a}=\frac{\sum\overrightarrow{F}}{m}$ میشه $ 989m/sec^2 $

جواب سوم توجه کنید$h_"up" = v_o^2/(2 * g) $ به جای سرعت بزار 12 میشه 7.35 ارتفاع در این سرعت زمان صعود میشه $t_"up" = v_0/g $ لذا میشه 1.22 ثانیه حال کل ارتفاع میشه $ h_"max" = h + h_"up"$ پس $h_"max" = 80 + 7.35 = "87.35 m" $ به این رابطه توجه کنید $ y={y}_{0}+{v}_{0}t+\frac{1}{2}{{at}}^{2}\\ $ خوب حالا $\begin{array}{lll}y& =& 0+0-\frac{1}{2}{\text{gt}}^{2}\\ {t}^{2}& =& \frac{2y}{-g}\\ t& =& \pm \sqrt{\frac{2y}{-g}}=\pm \sqrt{\frac{2\left(-\text{87.35 m}\right)}{-9.80 m{\text{/s}}^{2}}}=\pm \sqrt{\text{17.82}{s}^{2}}=\text{4..22 s}\approx \text{4.2 s}\end{array}\\ $ میشه 4.22 که بجای ارتفاع شما عدد 87.35 بزارخوب زمان کل میشه $ t_"total" = t_"up" + t_"down" = 1.22 +422 = 5.44 s") $ اگه خواستی سرعت برخورد هم
$ v_"bottom" = 9.8"m"/"s * 4.22") $ میشه 41.35 متر بر ثانیه
تصویر

ارسال پست