موتور مثلث در شش ضلعی در دایره اشکال هندسی مزارع

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
Airo

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱/۲۸ - ۰۱:۱۳


پست: 1موتور مثلث در شش ضلعی در دایره اشکال هندسی مزارع

پست توسط Airo »

سلام؛
تمام اشکال هندسی مزارع بر اساس اعداد کشفی تسلا شکل گرفتن
تمام اشکال هندسی هم از اولین شکل که دایره است ساخته میشن عین موسیقی که همه گام ها از گام دوماژور ساخته میشن چون تنها شکل هندسی با زوایای ازاد مساوی دایره است بعد با پیچ و خم و گوشه شکلهای دیگه مثل مربع و مثلث ... بوجود میان ۳۶۰ از نظر شکل هندسی ۳مثلث ۶ شش ضلعی و صفر دایره که ۳و۶ داخل صفر ک همون دایره هست شکل میگیرن

نمایه کاربر
rohamjpl

نام: roham hesami

محل اقامت: Tehran -Qeytariyeh, Ketabi Street, 8 meters from Saba

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 324

سپاس: 163

جنسیت:

تماس:

Re: موتور مثلث در شش ضلعی در دایره اشکال هندسی مزارع

پست توسط rohamjpl »

تصویر
نمای خارجی یک مثلث A B C سه مثلث متساوی الاضلاع ABC′,BCA′ و CAB′ساخته می شوند ثابت کنید که سانتروئیدهای این مثلث ها رئوس مثلث متساوی الاضلاع هستند.
من تصویر زیر را حاشیه نویسی کردم. K مثلثی است که با آن شروع می کنیم ، K1 ، K2 ، K3 سه مثلث متساوی الاضلاع است که در اطراف آن ساخته شده است ، و مثلث سبز جامد مثلثی است که دارای سه مرکز K1 ، K2 ، K3 به عنوان راس است
اکنون ایده این است که خط سبز متصل به مرکز مرکز K1 و مرکز مرکز K2 دارای همان طول خط سبز نقطه ای است که به مرکز مرکز K2 و K1 متصل می شود. این مورد به این دلیل است که دو خط دقیقاً به همان شکل ساخته شده اند ، فقط همینK1′ جای می گیرد K1 و K3 'جای K3 را می گیرد.
همین استدلال برای همه خطوط سبز نقطه چین دیگر کار می کند ، که نشان می دهد این خطوط یک شش ضلعی متساوی الاضلاع را تشکیل می دهند . با رئوس باقیمانده شش ضلعی تماس بگیریدK2′,K1′′, و K2′′، به طوری که رئوس شش ضلعی خوانده می شود K1K2K1′K2′K1′′K2′′ به ترتیب عقربه های ساعت
اکنون زوایای این شش ضلعی را در نظر بگیرید. زاویه ها درK1، K1′، و K1′′از نظر ساخت برابر هستند. زاویه ها درK2، K2′، و K2′′همچنین از نظر ساخت برابر هستند. سپس توجه کنید که این شش ضلعی ، هنگام ترجمه (اما نه چرخانده شده!) ، صفحه را به روشی که در نمودار نشان داده شده کاشی می کند. بنابراین ، نگاه به راسK1′ جایی که سه شش ضلعی به هم می رسند ، آن زاویه ها را داریم K1، K1′، و K1′′ باید تا اضافه شود 360∘. بنابراین هر یک برابر است با120∘. نتیجه می شود کهK2، K2′، و K2′′ همچنین برابر هستند 120∘، بنابراین شش ضلعی منظم است.
از آنجا که شش ضلعی منظم است ، روی یک دایره قرار می گیرد. از آنجا کهK1K3=K1′K3=K1′′K3 (با ساخت و ساز) ، مرکز دایره است K3. سرانجام ، برای یک شش ضلعی منظم ، ضلع ها دارای طول مشابه شعاع هستند ، بنابراین نتیجه می گیریم
K1K3=K2K3=K1K2
که نتیجه مطلوب است.
من نشان دادم که 6چند ضلعی یک طرفه است ، اما چگونه این امر به معنی منظم بودن آن است؟ و منظور م از " شعاع دوم " چیست؟ -
منظور من با شعاع یکی از خطوطی است که یک راس دور چند ضلعی را به مرکز آن (حدس زده) یعنی مرکز مرکز K3 متصل می کند. دو شعاع وجود دارد (یا هر شعاع جمع ما از شعاع) - آنهایی که از مرکز K2 یا یکی از نسخه های آن شروع می شوند و آنهایی که از مرکز K1 یا یکی از نسخه های آن شروع می شوند. برای نشان دادن اینکه مرکز مرکز K3 مرکز چند ضلعی است ، کافی است (فکر می کنم) بدانیم که شعاع هر دوم دارای طول یکسانی است ، که این مورد به این دلیل است که آنها به همان شکل ساخته شده اند. -
اگر یک چند ضلعی 6 ضلعی یک طرفه باشد ، منظم است ، نه؟ -
اتصویر
الگوهای ریاضی تسلا $ T(2^n)=x_{mod(n,6)}, x=(1,2,4,8,7,5)$و $ T(5^n)=x_{mod(n,6)}, x=(1,5,7,8,4,2)$و $And ∀n>1: $لذا $T(3^n)=T(6^n)=T(9^n)=9 $و همچنین $T(3(n+1))=x_{mod(n,3)}, x=(3,6,9) $
شکوه بین 3-6-9 این است که این اعداد یک ماتریس ریاضی تشکیل می دهند که برای همیشه در جهات مختلف عددی ادامه دارد و می توان نتیجه گرفت که انرژی اعداد است ، و لرزش بین اعداد چگالی است و فرکانس مدت زمان چگالی است به طول می انجامد ، آن را به جلو و عقب ، جلو و عقب ، جلو و عقب و غیره در ترکیبات مختلف در طول ماتریس می رود ، که نتیجه می گیرد وقتی انرژی با یکدیگر ملاقات می کند در 3 مکان کافی با سرعت کافی xx ماتریس خراب می شود و bigbang را ایجاد می کند . این بدان معناست که ، زمان به عقب و جلو ، عقب و جلو می رود ، در یک حرکت مداوم مداوم - غیر مداوم به عقب که تصور اینکه ما یک زندگی واقعی داریم زندگی می کنیم منطقی است /
یک رویای درون یک رویا در یک رویا. (3) این حقیقت جهان است و ایجاد 3-6–9 بار به عقب و جلو می رود و عقب ، در یک حرکت مداوم مداوم - غیر مداوم به جلو تا 3-6–9 بار به عقب و جلو ، عقب و عقب می رود ، در یک حرکت مداوم - حرکت غیر رو به جلو به جلو
3–6–9
9–9–9 (3 اما شاید این امر بتواند چیزی فراتر از آن / فضا-زمان-را ایجاد کند =
DREAMLOVEMAGIC / xYz می تواند ، اگر ، سپس معنی 369 چیست؟سوال من این هست
بشریت چگونه می تواند از کد های 3 ، 6 و 9 نیکولا تسلا بهره ببرد؟
کد گرداب 3،6،9 توسط نیکولا تسلا چه بود؟
نیکولا تسلا آزمایش های مرموز بی شماری انجام داد ، اما او به تنهایی رمز و راز دیگری بود. تقریباً همه ذهنهای نبوغی وسواس خاصی دارند. نیکولا تسلا یک مورد بسیار بزرگ داشت.
او همه کارها را در مجموعه های 3 تایی انجام می داد.
"اگر از شکوه سه ، شش و نه بدانید ، یک کلید برای جهان خواهید داشت." - نیکولا تسلاگرداب در مغناطیس هنگامی که یک آهنربای الکتریکی در کنار صفحه فلزی در حال حرکت قرار می‌گیرد، جریان الکتریکی حلقه‌ای در صفحه فلزی ایجاد می‌شود و میدانم از قانون القای فارادی می‌دانیم این میدان مغناطیسی، یک میدان الکتریکی دایره‌ای اطراف خطوط میدان مغناطیسی، در صفحه فلزی ایجاد می‌کند. جهت این میدان الکتریکی خلاف جهت عقربه‌های ساعت است. طبق قانون دست راست، این جریان (I)، یک میدان مغناطیسی در خلاف جهت میدان مغناطیسی آهنربا، ایجاد می‌کند که جریان گردابی نام دارد.

در سمت راست صفحه، میدان مغناطیسی عبوری در حال کاهش است $\frac{dB}{dt}<0 $
استخراج یک معادله قابل پرکاربرد برای مدل سازی جریان گردابی در یک ماده با فرم دیفرانسیلی قانون آمپر شروع می‌شود. رابطه بین میدان مغناطیسی (H) و چگالی جریان (J) به صورت زیر است$\nabla \times H = J $از دو طرف کرل بگیرم $\nabla (\nabla . H)-\nabla^2 H = \nabla \times J $قانون گاوس $-\nabla^2 H = \nabla \times J $خوب قانون اهم $J=\sigma E $
)بیان می‌کند که چگالی جریان (J) برابر حاصلضرب میدان الکتریکی (E) در هدایت الکتریکی مادهσ هستمیشه گفت $-\nabla^2 H= \sigma \nabla \times E $کلا با تلفیق فاراده من $\nabla^2 H = \mu_0 \times \sigma \times \Bigg( \frac{\partial M}{\partial t}+\frac{\partial H}{\partial t} \Bigg ) $
) است
). این میدان مغناطیسی با کم شدن میدان مغناطیسی آهنربا مخالفت می‌کند. بنابراین، یک جریان الکتریکی ثانویه در جهت عقربه‌های ساعت در صفحه فلزی ایجاد می‌شود و در همین مکانیک سیالات که میخونم قدرت دوران یک ورتکس را با استفاده از کمیتی تحت عنوان «چرخش» (Vorticity) اندازه‌گیری می‌کنندکه درای سه مولفه هست $ \large {\displaystyle {\begin{aligned}{\overrightarrow {\omega }}=\nabla \times {\overrightarrow {v } } &={\begin{pmatrix}{\frac {\partial }{\partial x} } , \large {\frac {\partial }{\partial y}} , {\frac {\partial } { \partial z } } \end {pmatrix} } \times {\begin{pmatrix} v _ { x }, v _ { y } , v _ { z } \end{pmatrix}} \\ \large &={\begin{pmatrix}{\frac { \partial v _ { z } } { \partial y } } – { \frac {\partial v _ { y } } { \partial z } } , { \frac { \partial v _ { x } } { \partial z } } – { \frac {\partial v_{z}}{\partial x } },{ \frac { \partial v _ { y } } { \partial x } } – { \frac {\partial v _ { x } } { \partial y } } \end {pmatrix} } \, \end{aligned} } }$
در ریاضیات گرداب الگویی وجود دارد که تکرار می شود: 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 7 و 5 و غیره 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 7 ، 5 ، 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 7 ، 5 ، 1 ، 2 ، 4
همانطور که می بینید 3 ، 6 و 9 در این الگو نیستند. که این اعداد نشان دهنده بردار از بعد سوم تا چهارم است که وی آن را "میدان شار" می نامد. این میدان قرار است یک انرژی بعدی بالاتر باشد که بر مدار انرژی شش نقطه دیگر تأثیر بگذارد.
بگذار توضیح بدهم!
بیایید از 1 شروع کنیم ، دو برابر آن است 2 2 دو برابر 4 است؛ 4 دو برابر شده 8 است؛ 8 دو برابر 16 است که به معنی 1 + 6 است و این برابر با 7 است. 16 دو برابر 32 است و در نتیجه 3 + 2 برابر با 5 است (اگر بخواهید می توانید 7 دو برابر کنید که 14 به دست می آورید 5 می شود). 32 دو برابر 64 است (5 دو برابر 10 است) و در مجموع 1 می شود. اگر ادامه دهیم همان الگوی خود را دنبال خواهیم کرد: 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 7 ، 5 ، 1 ، 2
اگر از 1 به صورت معکوس شروع کنیم ، باز هم همان الگوی معکوس خواهیم داشت: نصف یکی 0.5 (0 + 5) برابر 5 است. نصف 5 برابر 2.5 (2 + 5) برابر 7 و غیره است.
همانطور که می بینید هیچ اشاره ای به 3 ، 6 و 9 نمی شود! مثل اینکه آنها فراتر از این الگو باشند ، فارغ از آن.
با این حال ، یک چیز عجیب وجود دارد اگر شما شروع به دو برابر کردن آنها کنید. 3 دو برابر شده 6 است؛ 6 دو برابر 12 است که در نتیجه 3 می شود. در این الگو هیچ اشاره ای به 9 نمی شود! مثل اینکه 9 فراتر از آن باشد ، کاملاً عاری از هر دو الگو باشد.
اما اگر شروع به دو برابر شدن 9 کنید ، همیشه نتیجه 9: 18 ، 36 ، 72 ، 144 ، 288 ، 576 خواهد بود.
به این می گویند نماد فهمیدن
بما شواهد زیادی پیدا می کنیم که طبیعت از تقارن سه و شش برابر استفاده می کند ، از جمله شکل کاشی شش ضلعی لانه زنبوری رایج.
این اشکال در طبیعت است و قدیمی ها از این اشکال در ساختمان معماری مقدس خود تقلید می کردند.
آیا امکان دارد چیز خاصی در مورد مرموز شماره سه وجود داشته باشد؟ آیا ممکن است تسلا این راز عمیق را کشف کند و از این دانش برای عبور از مرزهای علم و فناوری استفاده کند؟
شکوه 9!بگذارید بگوییم 2 مخالف وجود دارد ، اگر می خواهید آنها را روشن و تاریک بنامید. آنها مانند قطب شمال و جنوب آهن ربا هستند.
یک طرف 1 ، 2 و 4 است. طرف دیگر 8 ، 7 و 5 است. درست مثل برق ، همه چیز در جهان جریان بین این دو طرف قطبی است ، مانند یک آونگ در حال چرخش: 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 7 ، 5 ، 1 ، 2… (و اگر حرکت را تصور کنید چیزی شبیه به نماد است برای بی نهایت)
با این حال ، این 2 طرف توسط 3 و 6 اداره می شوند. 3 بر 1 ، 2 و 4 حاکم است در حالی که 6 بر 8 ، 7 و 5 حاکم است. و اگر از نزدیک به این الگو نگاه کنید ، ذهن شما را بیشتر خسته می کند: 1 و 2 برابر 3 است. 2 و 4 برابر 6 است 4 و 8 برابر 3 است؛ 8 و 7 برابر 6 است؛ 7 و 5 برابر 3 است؛ 5 و 1 برابر 6 است 1 و 2 برابر 3
همان الگو در مقیاس بالاتر در واقع 3 ، 6 ، 3 ، 6 ، 3 ، 6… است
اما حتی این دو طرف ، 3 و 6 با 9 اداره می شوند که چیز جالبی را نشان می دهد.
با دقت در الگوی 3 و 6 متوجه می شوید که 3 و 6 برابر 9 ، 6 و 3 برابر 9 است ، همه اعداد با هم برابر 9 هستند ، هر دو روش مستثنی و شامل 3 و 6!
بنابراین 9 به معنای اتحاد هر دو طرف است. 9 خود جهان است!
لرزش ، انرژی و فرکانس!3،6 و 9!"اگر می خواهید رازهای جهان را پیدا کنید ، از نظر انرژی ، فرکانس و ارتعاش فکر کنید." - نیکولا تسلا
با معرفی ریاضیات مبتنی بر گرداب شما خواهید دید که چگونه انرژی از نظر ریاضی بیان می شود. این ریاضیات فاقد ناهنجاری است وامیدوارم لذت ببرید ما شما تصویر
تصویر

ارسال پست