قضیه گرین Green Theorem

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: Roham Hesami رهام حسامی

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 1651

سپاس: 3161

جنسیت:

تماس:

قضیه گرین Green Theorem

پست توسط rohamjpl »

قضیه گرین بیان می کند که انتگرال خط برابر است با انتگرال دوگانه این کمیت در ناحیه محصور.من میگم اگه منطقه ایr در صفحه باشه که توسط یک منحنی xyصاف بسته و تکه ای cمحدود شده $\mathbf{F} = P\left( {x,y} \right)\mathbf{i} + Q\left( {x,y} \right)\mathbf{j}$
یک تابع برداری پیوسته با مشتقات جزئی اول پیوسته باشه${\frac{{\partial P}}{{\partial y}}}, {\frac{{\partial Q}}{{\partial x}}}$
در یک دامنهr حاوی قضیه سپس گرین بیان می کنه که$\iint\limits_R {\left( {\frac{{\partial Q}}{{\partial x}} - \frac{{\partial P}}{{\partial y}}} \right)dxdy} = \oint\limits_C {Pdx + Qdy} ,$
جایی که نماد$\oint\limits_C {}$ نشان می دهد که منحنی (کانتور) cبسته است و ادغام در خلاف جهت عقربه های ساعت حول این منحنی انجام می شه.
اگر فرمول گرین نتیجه داد:$Q = x,$, $P = -y,$
که در آن منطقه از منطقه محدود شده توسط کانتور است$S = \iint\limits_R {dxdy} = \frac{1}{2}\oint\limits_C {xdy - ydx} ,$
همچنین می توانیم قضیه گرین را به صورت برداری بنویسیم. برای این منظور به اصطلاح curl of a vector را معرفی می کنیم. اجازه دهید$\mathbf{F} = P\left( {x,y,z} \right)\mathbf{i} + Q\left( {x,y,z} \right)\mathbf{j} + R\left( {x,y,z} \right)\mathbf{k}$
یک فیلد برداری باشد$\nabla \times \mathbf{F}$ سپس بردار میدان برداری را بردار می گویند که با یا نشان داده می شود که برابر است با$\text{rot}\,\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\
{\frac{\partial }{{\partial x}}}&{\frac{\partial }{{\partial y}}}&{\frac{\partial }{{\partial z}}}\\
P&Q&R
\end{array}} \right|
= \left( {\frac{{\partial R}}{{\partial y}} - \frac{{\partial Q}}{{\partial z}}} \right)\mathbf{i}
+ \left( {\frac{{\partial P}}{{\partial z}} - \frac{{\partial R}}{{\partial x}}} \right)\mathbf{j}
+ \left( {\frac{{\partial Q}}{{\partial x}} - \frac{{\partial P}}{{\partial y}}} \right)\mathbf{k}.$

از نظر کرل، قضیه گرین را می توان به صورت زیر نوشت
$\iint\limits_R {\left( \text{rot}\,\mathbf{F} \right) \cdot \mathbf{k}\,dxdy} = \oint\limits_C {\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}} .$
توجه داشته باشید که قضیه گرین به سادگی قضیه استوک است که در یک صفحه با ابعاد اعمال می شود.قضیه گرینز بیان می کند:
$\oint_C P dx + Q dy = \int \int_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dxdy$.hope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضا

تصویر
تصویر

ارسال پست